Aqualine har levert utstyr til oppdrettsnæringen, både i Norge og internasjonalt, i over 30 år. Aqualine er sertifisert leverandør av flytekrager med gangbaner i ulike modeller og størrelser og av fortøyningsutstyr og prosjekterer og leverer komplette løsninger for oppdrettsanlegg. Aqualine leverer også flytebrygger til småbåthavner.

HVA SIER KUNDEN?

Kort oppsummert bruker jeg OSR nesten daglig som grunnlag for å vurdere forventet cash flow, slik at vi kan gjøre nødvendige prioriteringer - både kort- og langsiktige - ved behov. OSR har på kort tid blitt et sentralt styringsverktøy som vi bruker både til controlling og navigasjon i konsernet.

Integrasjon:

MD Dynamics AX

Bransje:

Oppdrett

Fokus:

Likviditetsbudsjett

Hos Aqualine brukes OSR blant annet til likviditetsbudsjettering, og løsningen har på kort tid blitt svært sentral for bedriften.

En av grunnene til at dette har blitt en suksess, er brukergrensesnittet. Når rapporten først er definertog satt opp, er det bare snakk om sekunder før data er tilgjengelig.
I anbudsprosesser bruker Aqualine OSR for å synliggjøre hva effekten/konsekvensen blir av ulike finansieringsløsninger og benytter disse beregningene i diskusjonen med kunden.

OSR er også en integrert del av forecastprosessen. Ved revidering av budsjetter brukes OSR aktivt for å vise effekten av endringene likviditetsmessig. OSR brukes også som grunnlag for å vurdere
forventet cash flow.

Robert Hundstad

Økonomisjef

CFO Aqualine AS

Gode rapporter styrer bedriften i riktig retning!

Du kan teste ut produktet selv, helt gratis i 30 dager - ingen forpliktelse. Se selv hvordan OneStop Reporting er et fleksibelt verktøy for rapportering og budsjettering.

OneStop Reporting