Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. De har ca. 900 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. Virksomheten er organisert i to fagdivisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan.

HVA SIER KUNDEN?

Vi opplever god service og veiledes til gode løsninger, i et system som alltid leverer.

Integrasjon:

MS Dynamics AX

Bransje:

Rådgivning og Konsulenttjenester

Fokus:

Prosjektstyring og budsjettering

Asplan Viak bruker OneStop Reporting-løsningene som et hovedverktøy for prosjektstyring, hvor de enkelt kan
følge med på utviklingen i prosjektene.

OneStop Reporting Report Designer integrert med MS Dynamics AX, gir snapshots av selskapets backlog på ordrereserver, som muliggjør kontinuerlig generering av viktige nøkkeltall fra databasen.

Asplan Viak bruker OneStop Reporting til budsjettering på alle nivåer i selskapet som ansatt, grunnenhet, geografi o.l., og fordeling av budsjett foretas basert på faste regler satt av administrator.

Asplan Viak har 800 konsulenter som bruker løsningen daglig til oppfølging av budsjett mot påløpte honorarer og utlegg i sine oppdrag.

Audun Olav Pettersen

ERP Ansvarlig

Asplan Viak

Gode rapporter styrer bedriften i riktig retning!

Du kan teste ut produktet selv, helt gratis i 30 dager - ingen forpliktelse. Se selv hvordan OneStop Reporting er et fleksibelt verktøy for rapportering og budsjettering.

OneStop Reporting