I.K.Lykke AS er en av Trondheims eldste handelsbedrifter, grunnlagt i 1830. Den første tiden ble det handlet med kvern- og møllesteiner fra Selbu. Over hundre år etter, i 1981, åpnet den første Bunnprisforretningen – på Øya i Trondheim. Den ene butikken har blitt til en livskraftig butikkjede som har utvidet betraktelig i årenes løp. I dag finnes det Bunnprisbutikker fra Finnmark til Sørlandet.

HVA SIER KUNDEN?

Vi opplever løsningen som enkel og intuitivt, selv om det er en kompleks budsjettprosess. Vi er også veldig fornøyd med bistand og support hos OneStop Reporting.

Integrasjon:

MS Dynamics AX

Bransje:

Varehandel

Fokus:

Budsjettering

Budsjetteringsløsningen hos Bunnpris omfatter ca. 220 Bunnpris-butikker. Filialer og franchisebutikker behandles ulikt ved konsolidering opp i I.K.Lykke-konsernet. Budsjettering skjer på regionsnivå i 4 regioner. Regionssjefene jobber sammen med hver enkelt av butikksjefene for å lage budsjett på butikknivå.

Budsjetteringen starter med dagsomsetning per butikk, med utgangspunkt i en kalender justert for variasjon i helligdager, søndagsåpent, etc. Det lages et årsbudsjett med en individuell justeringsnøkkel for hver enkelt butikk basert på fjorårets omsetning og variasjoner i åpningstider. Fordelingsfunksjonen som er utarbeidet, er svært avansert.

Bunnpris har også utviklet en avansert modell for kalkulering av vedlikeholdskostnader for alt av IT og teknisk utstyr i butikkene. Dette brukes for å beregne vedlikeholdskostnader for alt fra kasser, bongskrivere, etc. til IT-styrte kjølesystemer og liknende.

Kristin Strand

Ansvarlig it-innføringsprosjekter/prosjektleder

Bunnpris

Prøv gratis i 30 dager

Du kan teste ut produktet selv, helt gratis i 30 dager - ingen forpliktelse. Se selv hvordan OneStop Reporting er et fleksibelt verktøy for rapportering og budsjettering.

OneStop Reporting