Siden 1916 har Coop Nordland ført store deler av bedriftens overskudd tilbake til eierne. Overskuddet skapes av våre ca 800 medarbeidere og deles mellom 46.000 eiere i 13 kommuner.og organisasjoner, uavhengig av næring og bankforbindelse.

HVA SIER KUNDEN?

Coop Nordland er veldig fornøyd med OSR som rapportering- og budsjetteringsverktøy, og Publisher-modulen sørger for en effektiv og rask distribusjon av våre rapporter og budsjetter.

Integrasjon:

OSR Datavarehus

Bransje:

Detaljhandel

Fokus:

Datavarehus og Budsjettering

Coop Nordland bruker OSR Datavarehus for sine butikkdata som kontinuerlig oppdateres når data er oppdatert fra Coop sitt filområdet. Dermed kan selskapet sende ut daglige rapporter til sine avdelinger.

Med OSR Report Designer har de skreddersydd blant annet svinn-, salg-, produkt- og kampanjerapporter. Finanstall for daglig drift, faktura– og leverandørtransaksjoner kan enkelt følges opp, og koblingen mellom dokumentsenteret Compello og OSR-modulene gir mulighet for visning av de enkelte bilag.

Coop Nordland bruker OSR Publisher til automatisert distribusjon av salgstall og rapporter til sine butikker. Budsjettering skjer ned på butikknivå, med lønnshåndtering for den enkelte ansatte. Budsjettet beregnes basert på historiske data, og bearbeides med enkle korrigeringer. 

Løsningen har blitt et sentralt styringsverktøy for selskapet.

Tom Klæboe

Økonomisjef

Coop Nordland SA

Gode rapporter styrer bedriften i riktig retning!

Du kan teste ut produktet selv, helt gratis i 30 dager - ingen forpliktelse. Se selv hvordan OneStop Reporting er et fleksibelt verktøy for rapportering og budsjettering.

OneStop Reporting