De 8 bud fra PWC – Suksessformelen for de beste

PWC foretar årlige benchmarkanalyser av sentrale problemstillinger i dagens næringsliv.

I PWC´s benchmarkanalyse fra 2016 får du innsikt i hva som kjennetegner de mest effektive og produktive norske økonomifunksjonene i ulike bransjer. (PWC) I dette innlegget ønsker vi å fremheve de 8 områdene økonomifunksjonen i bedrifter bør fokusere på fremover, i følge analysen.

 


 1. Fokus på digitalisering

Digitalisering er en forutsetning for produktivitet og vekst i alle bransjer. Programvarer har blitt mer brukervennlige, mer kostnadsvennlige og ikke minst mye mer automatiserte. Dermed er det viktig at økonomifunksjonen benytter denne teknologien i større grad til å forstå hva som bidrar til vekst for selskapet, og fokusere på disse vekstfaktorene.

 

2. Introduksjon av elektronisk behandling av inngående faktura

Det viser seg at de mest effektive bedriftene har elektronisk fakturahåndtering – fra mottak av fakturaen til den er betalt.

 

3. Utvikle digital kompetanse blant ansatte i økonomifunksjonen

For å få mest mulig ut av digitale systemer er det viktig at ansatte forstår systemene de bruker, og lærer seg å utnytte dem optimalt.

 

 4. Fokus på standardisering og Lean prosesser

Lean innebærer å avdekke overflødig arbeid, slik at bedrifter kan redusere ressuresbruken i interne prosesser og leveranser, samtidig som kunders behov ivaretas i forhold til kvalitet og service.

Ulike tiltak kan gjøres for å effektivisere økonomifunksjonen:

  • Det er en fordel å automatisere rutinearbeid for å frigjøre mer tid og ressurser til verdiskapende aktiviteter.
  • Et effektivt rapporteringsverktøy reduserer tiden brukt på manuell rapportering slik at flere ressurser kan fokusere på analyse av data og beslutningsstøtte.

 

5. Fokus på tettere samarbeid på tvers av avdelinger for å dele informasjon og prosesser

Ansatte som fokuserer på beslutningsstøtteressurser er mer verdiskapende for bedriften enn dem som bruker mye tid på operasjonelt rutinearbeid. Det er en fordel å heller utnytte teknologi for levering av analyser og ledelsesinformasjon.

 

6. Fokus på tydeliggjøring av roller og ansvar

Økonomimedarbeider bør fokusere på regnskapsdrift og vanlig ledelsesinformasjon. En Business Controller skal forstå informasjon som innhentes og predikere hvilke konsekvenser det har for bedriften.

 

7. Etablere automatiserte prosesser for kontroll og etterlevelse

Forskning viser at automatiserte løsninger har mindre avvik enn manuelle løsninger.

 

8. Sentralisering av oppgaver i økonomifunksjonen

Vurder om det er mer hensiktsmessig å bruke crowdsourcing eller outsourcing, avhengig av hvilke typer oppgaver som skal løses.

188517

Kilde. PWC- Tar du styringen.

Kontakt OneStop Reporting

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.