Om OneStop Reporting historie

Det startet med Solver Konsernrapportering

Historien om OneStop Reporting og menneskene bak selskapet og produktet startet allerede på slutten av 80-tallet i Oslo’s eldste bygning i Rådhusgata 28 der Solver Konsernrapporteringssystem ble utviklet. 

Solver-produktet tok markedet med storm og ble raskt en markedsleder i det norske og det svenske markedet. På begynnelsen av 90-tallet startet også ekspansjonen utenfor Skandinavia, i første omgang til Europa, men i 1996 bestemt vi oss også for å prøve lykken i USA og dro over for å finne potensielle partnere og forhandlere for produktet vårt der borte. Dette resulterte i at vi møtte Great Plains som på på den tiden var et av USA’s mest utbdredte ERP-systemer i mellommarkedet.

Microsoft Enterprise Reporting i 1996

SAP XL Reporter i 2000

OneStop Reporting siden 2007

Fra Solver til Microsoft Enterprise Reporting

Great Plains fattet så stor interesse for vårt Solver-produkt at de i 1997 la inn et bud på kjøp av produktet og de ansatte, og i 1998 ble vi til Great Plains Scandinavia og fortsatte utviklingen av produktet og bidro til lanseringen av Solver-produktet på det amerikanske markedet.

Kort etter overgangen til Great Plains ble det besluttet å endre navnet på produktet fra Solver til Enterprise Reporting.

I år 2000 ble så Great Plains kjøpt opp av Microsoft og vårt opprinnelige Solver-produkt endret da navn til Microsoft Enterprise Reporting, et navn det har beholdt siden den gang.

Solver Inc.

En av våre tidligere ansatte som var med på introduksjonen i det amerikanske markedet i 1996 valgte også å hoppe av og etablerte i 1996 sin egen virksomhet i USA for å forhandle vårt opprinnelige Solver-produkt, og da dette produktet skiftet navn til Enterprise Reporting valgte han å navngi sitt amerikanske selskap for Solver, Inc., et selskap som siden den gang har fortsatt å distribuere også de nye produktene vi har utviklet.

iLytix Systems AS – XL Reporter

På slutten av år 2000 besluttet seks av oss å forlate Great Plains for å starte på noe nytt og vi etablerte selskapet iLytix Systems AS. Vi utviklet da rapporteringssystemet XL Reporter som var et Excel-basert rapporteringssystem 100% integrert med flere av markedets ledene ERP-systemer. I Norge ble produktet bl.a. distribuert av Visma og IFS i tillegg til en rekke enkeltstående forhandlere. Med vår bakgrunn fra tiden i Great Plains hadde vi også opparbeidet et nettverk av Microsoft-forhandlere i USA der produktet også ble distribuert i tillegg til gjennom Solver, Inc.

I motsetning til Solver-produktet som vi utviklet, og som var et frittstående produkt for konsernrapportering, var XL Reporter helt og holdent avhengig av integrasjoner med ulike ERP-systemer. Dette gjorde at vi jobbet nærmere denne type aktører og i 2004 kom også SAP på banen og ønsket å tegne en distribusjonsavtale med oss for integrering mot deres nyervervete ERP-system SAP Business One. I løpet av forhandlingsprosessen endret imidlertid diskusjonen seg og gikk fra å diskutere distribusjon til å diskutere kjøp. Dette resulterte i at vi i 2005 solgte iLytix Systems til SAP. Vi jobbet da i to år som en del av SAP Business One teamet med utvikling og global utrulling av XL Reporter før vi i 2007 besluttet å slutte i SAP og nok en gang starte noe nytt.

Alle gode ting er tre – OneStop Reporting blir født

I oktober 2007 ble OneStop Reporting etablert og utviklingen av vårt tredje rapporteringssystem startet. Som med XL Reporter ble også OneStop Reporting besluttet utviklet basert på Excel og «live» integrasjoner med ulike ERP-systemer. Første versjon av produktet ble lansert på høsten 2009 i Norge og i USA, og nok en gang ble tidligere forhandlernettverk benyttet. I Norge var det primært Visma-forhandlere og i USA Microsoft ERP-relaterte forhandlere og Solver, Inc. som stod for distribusjonen.

Solver, Inc. har ettehvert fått en mer og mer sentral rolle i vår distribusjon, og i dag er dette vårt hoveddistribusjonspunkt ut i det Nord-Amerikanske markedet, samt at Solver, Inc. også etterhvert har etablert franchise-takere i andre markeder som i dag distribuerer våre produkter.

OneStop Reporting under navnet BI360

Solver, Inc. er en internasjonal distribusjonspartner med hovedaktivitet i det Nord-Amerikanske markedet. Solver, Inc. har også de senere årene etablert franchise-takere i andre markeder som i dag distribuerer våre OneStop Reporting produkter. Solver, Inc. fikk i 2010/2011 anledning til å sette sitt eget navn på våre produkter og har i dag en OEM-avtale for salg av OneStop Reporting produktene under navnet BI360. Solver, Inc. selger i dag OneStop Reporting produktene under navnet BI360 i bl.a. USA, Canada, Sverige, Irland, England, Australia, New Zealand, Sør-Afrika samt i en del Sør-Amerikanske land.

Kontakt OneStop Reporting

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.