Hvordan sette opp et budsjett?

Budsjettprosessen fra A til Å med OneStop Reporting

I denne artikkelen vil vi vise deg hvor enkelt og dynamisk budsjettprosessen er med OneStop Reporting.

Hvorfor flytte hele budsjettprosessen til web/skyen?

 • Ingen statiske Excelark – Unngå vanlige registreringsfeil
 • Du er alltid på riktig versjon
 • Dere kan jobbe sammen på tvers av bedriften
 • Alle budsjetter blir samlet til et hovedbudsjett helt automatisk når budsjetteier lagrer tallene tilbake til systemet.
 • Du kan i løpet av året gjøre endringer på budsjettet og oppdatere prognosen, med dette får du et styringsverktøy for kostnader og fremtidige inntekter.
 • Administrator får kontroll over hele budsjettprosessen, samt en løpende dialog med budsjetteier via aktivitetsloggen.

Budsjettprosessen fra A-Å med OneStop Reporting

Roller i budsjetteringsprosessen:

 • Budsjettansvarlig: Personen som har overordnet ansvar for å godkjenne budsjettet.
 • Budsjetteiere: Avdelingsledere eller andre budsjettbrukere som er ansvarlige for å registrere budsjett for sin avdeling eller funksjon.

Med OneStop Reporting, får du som administrator mulighet til å designe egne budsjettmaler så vel som å benytte/endre medfølgende standardmaler.

Budsjettansvarlig kan sende ut budsjettformularer fra sin portal til sine forhåndsdefinerte budsjetteiere med tidsfrist, og gi dem tilgang til å legge inn budsjett-tall i tilsendte budsjett-scenarioer direkte i portalen.

Budsjettansvarlig kan følge progresjonen i budsjettinnleggingen underveis i modulen Arbeidsflyt.
Her får du et oversiktsbilde som viser hvor langt i prosessen de enkelte budsjetteierne har kommet. Dere kan enkelt kommunisere underveis i budsjettinnleggingen via vår chat. Det er enkelt å samarbeide fordi Arbeidsflyt sørger for at dere alltid jobber i samme budsjettversjon. Slik sikrer vi god versjonshåndtering.

Budsjettansvarlig mottar varsel når et budsjett er sendt til godkjenning fra budsjetteiere. Budsjettansvarlig får da mulighet til å godkjenne, eller avslå budsjettet. Dersom budsjettinnleggingen avslås blir det sendt i retur til budsjetteier, med eventuelle kommentarer.

Når budsjettansvarlig har godkjent alle budsjetter, er budsjettprosessen fullført.

Slik gjør du

 1. Design budsjettformularer etter eget ønske, eller bruk standardmalene.  
 1. Send formularene til forhåndsdefinerte mottakere med tidsfrist om ønskelig.
 1. De som skal budsjettere mottar budsjettformularet og kan starte budsjetteringen.

 

Underveis i budsjettregistreringen har budsjetteier tilgang til støttefunksjoner for å gjøre registreringsarbeidet enklere og mer effektivt:

 • Fordelingsnøkler, prosentbaserte kalkuleringer, historiske tall og underspesifisering av tall.
 
 1. Budsjettansvarlig følger progresjonen og utviklingen underveis i prosessen.
 1. De som skal budsjettere sender budsjettformularet til godkjenning.
 1. Budsjettansvarlig godkjenner jobben, eller sender det i retur med kommentarer for videre utarbeidelse før ny godkjenning.

Her er en 2 minutters video som viser enkelt hvordan budsjettering fungerer med OneStop Reporting.

Trenger du hjelp med budsjettprosessen? OneStop Reporting har et team av erfarne fagfolk som kan hjelpe deg i gang med å bygge den rette modellen for din bedrift.

Lurer du på hvordan budsjettmodulen fungerer, bestill en gratis demo med en av våre rådgivere.

Del gjerne:

Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on email

Følg oss

RELATERT

Hvordan kan budsjettering bli et godt styringsverktøy for din bedrift?

Få en gratis demo av OneStop Reporting
Bestill en demo

Contact OneStop Reporting

To adjust your text size, hold the CTRL-button (for Windows-users) or CMD-button (for Mac-users) while clicking the +-button to enlargen the website and its contents.