Kongsberg Satellite Services AS (KSAT) er et kommersielt norsk selskap som leverer bakkestasjon- og jordobservasjonstjenester i polare baner. KSAT opererer bakkestasjonene Tromsø 69°N, Svalbard (Svalsat) 78°N, Antarktis Trollsat 72°N i tillegg til et voksende mid-latitude-nettverk. KSAT styrer rundt 60 antenner som er optimalisert for polare baner. Hovedkontoret ligger i Troms.

HVA SIER KUNDEN?

SATELITTANLEGG

OneStop Reporting rapporter gir rask tilgang til informasjon og forbedret økonomistyring.

Integrasjon:

MS Dynamics NAV

Bransje:

Regnskap

Fokus:

Rapportering og Budsjettering

Kongsberg Satellite Services (KSAT) bruker OneStop Reporting til tradisjonell rapportering, blant annet til månedsrapportering som det er utarbeidet en rapportpakke for.

KSAT bruker MS Dynamics NAV som økonomisystem, og har blant annet en egenutviklet kontraktsmodul i MS Dynamics NAV som er viktig i rapporteringssammenheng og som OSR også er integrert med.

KSAT har tatt i bruk OSR i budsjettsammenheng og budsjetterer inntekter ned på kontraktsnivå. Lønnsog personalkostnader per ansatt hentes også fra underliggende systemer, og alt blir aggregert opp på
kontonivå før det overføres til MS Dynamics NAV gjennom OSR.

Rune Morten Johansen

Financial Officer
Kongsberg Satellite Services

Del gjerne:

Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on email

Hvordan kan din bedrift utnytte våre løsninger?

Få en gratis demo av OneStop Reporting
Bestill en demo

Contact OneStop Reporting

To adjust your text size, hold the CTRL-button (for Windows-users) or CMD-button (for Mac-users) while clicking the +-button to enlargen the website and its contents.