KSAT er verdens ledende kommersielle satellittsenter. KSAT utvikler og leverer data, informasjon og tjenester basert på satellitter – med kunder over hele verden. Totalt er 250 ansatte lokalisert i Tromsø, Svalbard, Stockholm og Oslo. KSAT har stasjoner og antenner over hele verden, fra Tromsø og Svalbard i nord, via Mauritius, Singapore og Sør-Afrika, til Troll-stasjonen i Antarktis lengst sør. Antall kunder og bakkestasjoner vokser stadig.

HVA SIER KUNDEN?

Gjennom 10 år så har KSAT brukt forskjellige versjoner av verktøyet. Og det er verdifullt for oss å se at tilbakemeldingen vi gir, kommer med i oppdateringene av løsningen. KSAT er veldig fornøyd med OneStop Reporting. Den gir oss rask tilgang til nøkkelinformasjon og har forbedret økonomistyringen i bedriften.

Integrasjon:

MS Dynamics NAV

Bransje:

Satellittjenester

Fokus:

Rapportering og Budsjettering

KSAT har brukt OneStop Reporting i 10 år og produktet er hovedverktøyet for finansiell rapportering, budsjettering og prognosearbeid i økonomiavdelingen. I tillegg har kunden en integrasjon mot både salgssystem og kontraktsdatabase. Rapportene gir rask tilgang til informasjon og har forbedret og effektivisert økonomistyringen.

Effektiv og automatisert månedsrapportering

Med KSAT har vi sammen laget standardrapporter som er tilgjengelig for prosjektledere, avdelingsledere og salgsavdeling. Rapportene er laget slik at de møter forskjellige behov. Dette har spart kunden masse tid, da alle brukere har tilgang til oppdatert informasjon og vi ikke trenger å bruke tid på å dele informasjonen.

Hvis de trenger å gjøre endringer i rapportene, kan de enkelt gjøre dette helt selv i designerfunksjonen i løsningen.

“Å kunne gjøre endringer selv i rapporter, gir oss evnen til å snu oss rundt raskt uten og måtte ha ekstern hjelp. Dette bidrar til at vi kan ta bedre beslutninger og samtidig få presentert tall som vi trenger.”

Kontroll på prosjekter og tilhørende regnskap.

Prosjektlederne kan raskt følge opp sine egne prosjekter, og har kontroll på kostnader og fremgang. Prosjektrapportene er bygget slik at hver enkelt prosjektleder får en oversikt over de prosjektene de har eierskap til, ved hjelp av få tasteklikk.

Prosjektrapporteringen går hånd i hånd med selskapets budsjett- og prognoseprosess, der prosjektlederne kan sammenligne hvordan de ligger an mot budsjett og kontinuerlig følge med på hvordan prosjektene går ift. budsjettet.

Dynamisk budsjettprosess

Med OneStop Reporting sin budsjettmodul får prosjektlederne tildelt enkeltoppgaver som er delvis ferdig utfylte i budsjettformularene. Budsjettoppgavene blir registrert på web, og data blir lagret i deres systemer for bedre historikk og prognostisering.

Budsjettformularene er ferdigdefinerte og kan brukes om og om igjen til hver gjeldende periode.

“Dette er svært tidsbesparende, og alle budsjettdeltagere slipper å legge inn historisk budsjettdata manuelt og håndtere mange statiske versjoner av budsjettene.”

KSAT leverer tjenester i en bransje der tempoet er høyt og det er viktig og hele tiden ha oversikt over fremdrift i prosjektene. Med budsjettmodulen har KSAT bygget en prognosemodell som gir de løpende oversikt over endringer. Dette gir KSAT full kontroll på økonomistyringen i selskapet.

Hanne Didriksen

Financial Officer
Kongsberg Satellite Services

Prøv gratis i 30 dager

Du kan teste ut produktet selv, helt gratis i 30 dager - ingen forpliktelse. Se selv hvordan OneStop Reporting er et fleksibelt verktøy for rapportering og budsjettering.

OneStop Reporting