Kundehistorie Asplan Viak

Integrasjon: MS Dynamics AX2012-R3

Fokus: Prosjektstyring og budsjettering

Bransje: Konsulenttjenester


Asplan Viak bruker OSR-løsningene som et hovedverktøy for prosjektstyring, hvor de enkelt kan følge med på utviklingen i prosjektene.

– Oppfølging av oppdrag på et overordnet grafisk nivå gjennom S-kurver.

– Timelisterapportering for å måle konsulentenes produktivitet, fakturerbar tid og kontroll.

OSR Report Designer integrert med MS Dynamics AX gir snapshots av selskapets backlog på

ordrereserver, som muliggjør kontinuerlig generering av viktige nøkkeltall fra databasen.

Asplan Viak bruker OSR web-budsjettering på alle nivåer i selskapet som ansatt, grunnenhet, geografi o.l., og fordeling av budsjett foretas basert på faste regler satt av administrator.

Asplan Viak har 800 konsulenter som bruker løsningen daglig til oppfølging av budsjett mot påløpte honorarer og utlegg i sine oppdrag.


Kontakt OneStop Reporting

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.