Likviditetsoversikt

Hvordan ser betalingsevnen din ut?

Vi i OneStop Reporting ønsker å hjelpe deg med likviditetsstyringen i en krevende tid, og ønsker derfor å vise dere hvordan vi kan lage likviditetsoversikt i våre løsninger. Likviditetsoversikten gir deg oversikt over dine forventede innbetalinger og utbetalinger, så du får kontroll over betalingsevnen til bedriften.

I OneStop Reporting kan du enkelt holde kontroll over din likviditet. I eksempelet over vises oversikten likviditet pr. konto i dag og inntil åtte uker fremover. Oversikten viser beregnet saldo på kasse/bank per periode basert på periodens disponible saldo, betalinger i forfallsregisteret og eventuelle betalinger til godkjenning, samt manuelt registrerte forventede inn- og utbetalinger.

Likviditetsoversikten gir deg et overblikk over dine forventede innbetalinger og utbetalinger. Vi henter data direkte fra regnskapssystemet i det tallene blir bokført.* På denne måten får du hele tiden en oppdatert oversikt over din fremtidige betalingsevne

Du kan gjøre simuleringer og manuelle korrigeringer for inn- og utbetalinger direkte i Likviditetsoversikten.

Hvilke endringer og simuleringer kan du gjøre selv for best å imøtekomme dine behov?

  1. Du kan endre slik at oversikten viser lenger frem i tid enn åtte uker.
  2. Du kan se faktiske tall hittil i år og prognosetall for resten av året.
  3. Du kan justere utbetalingsdato for lønn og feriepenger.
  4. Du kan justere kontogrupperingene (dersom det avviker fra standard norsk kontoplan).
  5. Du kan gjøre korrigeringer dersom kunden ikke betaler faktura på forfallsdato.
  6. Du kan legge til fakturaer som ikke er bokført, men som er i en arbeidsflyt i regnskapssystemet.
  7. Du kan gjøre denne om til et dynamisk budsjett og prognose, slik at du kan enklere kan ta faktabaserte beslutninger i tiden som kommer.

*Likviditetsoversikten er integrasjonsspesifikk og ikke en standardrapport.

Bedrifter er avhengige av god rapportering for å kunne ta riktige beslutninger. Det finnes mange tilgjengelige rapporter og budsjetter som beviser at en god rapporteringsløsning enkelt kan gi full innsikt og kontroll.

Vil du finne ut mer om hvordan du kan få en god likviditetsoversikt for din bedrift? Send oss en e-post eller bestill en gratis demo, slik at vi kan vise deg mulighetene med OneStop Reporting.

Hvordan kan rapportering bli et godt styringsverktøy for din bedrift?

Få en gratis demo av OneStop Reporting
Bestill en demo

RELATERT

Gode rapporter styrer bedriften i riktig retning!

Du kan teste ut produktet selv, helt gratis i 30 dager - ingen forpliktelse. Se selv hvordan OneStop Reporting er et fleksibelt verktøy for rapportering og budsjettering.

OneStop Reporting