Analys - OneStop Reporting

Analys

OneStop Reporting ger ovärderlig insikt i ditt affärsområde genom skräddarsydda rapporter och budgetar. Målet är att denna insikt ska ge ett solitt beslutsunderlag, baserat på väldokumenterade fakta.

En kraftfull plattform för analys

Rapporteringsverktygen som OneStop Reporting erbjuder ger dig en komplett rapporteringslösning – genom att utforma en uppsättning av rapporter i Report Designer, som ger dig just den information du behöver, kan du med en enkel tangenttryckning i OSR Portal få en djupgående insikt i ditt affärsområde. Du kan köra rapporter när du vill på nätet och kontinuerligt hålla dig uppdaterad om ändringar i dina data. OSR Portal-appen gör det också möjligt att köra rapporter från mobila enheter.

Rapportering

I OSR Portal få en djupgående insikt i ditt affärsområde. Du kan köra rapporter när du vill på nätet och kontinuerligt hålla dig uppdaterad om ändringar i dina data.

Ad-hoc analyse

Föreställ dig ett avancerat pivotverktyg som är så intuitivt att varje medarbetare i företaget kan utforma egenanpassade utdrag för att få insikt i sitt affärsområde – Composer möjliggör just detta. Produkten ger dig snabbt insikt i relevanta data för att belysa ett specifikt problem.

Budgetering och prognoser

Budgetprocessen förenklas genom registrering i realtid av budgettal på nätet i OSR Portal, där data lagras direkt i ERP-systemet – det förekommer ingen mellanlagring.

Distribution

Vill du dela information med andra kollegor kan du enkelt skapa distributionslistor, som publicerar utvalda rapporter och rapportpaket automatiskt till valda mottagare vid valda tidpunkter.

Våra integrationer

Våra produkter är fullt integrerade med marknadens ledande ERP-system så att du har åtkomst till alla data i systemet, inklusive användaranpassade tabeller och fält, via våra produkter.

Komma igång

Vi vill gärna ge dig en demonstration av OneStop Reportings produkter och visa hur vår lösning kan göra er rapporterings- och budgeteringsvardag enklare. Beställ en demo utan köpkrav och få samtidigt mer information om våra produkter och priser.

Contact OneStop Reporting

To adjust your text size, hold the CTRL-button (for Windows-users) or CMD-button (for Mac-users) while clicking the +-button to enlargen the website and its contents.