Budgetering - OneStop Reporting

Budgetering

OneStop Reportings uppfattning är att en flexibel budgetprocess, anpassad efter din verksamhet, låter dig budgetera på ett optimalt sätt. Den webbaserade budgetlösningen som OneStop Reporting erbjuder ger dig full frihet att utforma budgetmodellen precis som du vill och att registrera budgetdata i realtid på nätet.

Webbaserad budget- och prognosmodul

Registrer

Budgetregistreringen erbjuder olika stödfunktioner, bland annat fördelningsnycklar, procentberäkningar, historiska tal och underspecifikationer, vilket bidrar till en smidig och effektiv budgetprocess.

Fri design

Budgetar och prognoser designas med hjälp av Excel-baserade Report Designer, där du fritt kombinerar faktiska tal, budgettal och prognoser och skapar önskad detaljnivå.​

Dra-og-slipp

Du designer budsjettformularer med dra-og-slipp-funksjonalitet som gjør det enkelt å lage selv de mest avanserte formularene i løpet av svært kort tid.

Standard budgetpaket

Standard budgetpaket medföljer vid installation av OneStop Reportings budgetmodul. Paketet är klart för användning och innehåller nio olika budgetar, med tillhörande resultat- och balansrapporter. Du kan även använda delar av paketet om vissa budgetar inte är relevanta för dig.

PROVA GRATIS

Du kan prova OneStop Reporting gratis i 30 dagar, med tillgång till alla funktioner.

Anpassa din budgetmodell

Report Designer är integrerad med Microsoft Excel så att du har åtkomst till alla funktioner i Report Designer, i tillägg till alla Excelfunktioner. Den här kombinationen ger ett unikt, mångsidigt och solitt rapporteringsverktyg som låter dig skräddarsy dina budgetar. Du kan utforma budgetformulär baserat på flera dimensioner (projekt, underprojekt, aktivitet), jämföra faktiska tal och budgettal, använda grafiska framställningar i kombination med tal osv. Det är en värld av möjligheter – du bestämmer.

Workflow

Workflow ger bättre kontroll och flyt i budgetprocessen genom att administratören styr slutanvändares åtkomst till budgetar och får besked om när budgetregistreringen är slutförd. Dessutom informeras administratören under budgetprocessens gång om hur långt slutanvändare har kommit genom olika statusvisningar.

Våra integrationer

Våra produkter är fullt integrerade med marknadens ledande ERP-system så att du har åtkomst till alla data i systemet, inklusive användaranpassade tabeller och fält, via våra produkter.

Komma igång

Vi vill gärna ge dig en demonstration av OneStop Reportings produkter och visa hur vår lösning kan göra er rapporterings- och budgeteringsvardag enklare. Beställ en demo utan köpkrav och få samtidigt mer information om våra produkter och priser.

Contact OneStop Reporting

To adjust your text size, hold the CTRL-button (for Windows-users) or CMD-button (for Mac-users) while clicking the +-button to enlargen the website and its contents.