Budgetering

OneStop Reportings uppfattning är att en flexibel budgetprocess, anpassad efter din verksamhet, låter dig budgetera på ett optimalt sätt. Den webbaserade budgetlösningen som OneStop Reporting erbjuder ger dig full frihet att utforma budgetmodellen precis som du vill och att registrera budgetdata i realtid på nätet.

Minska manuella budgeteringsuppgifter

Varför välja OneStop Reporting?

Budgetmallar

Budgetpallar medföljer vid installation av OneStop Reportings budgetmodul. Den är klart för användning och innehåller nio olika budgetar, med tillhörande resultat- och balansrapporter.

Skapa egna budgeter

Du kan utforma budgetformulär baserat på flera dimensioner (projekt, underprojekt, aktivitet), jämföra faktiska tal och budgettal, använda grafiska framställningar i kombination med tal osv. Det är en värld av möjligheter – du bestämmer.

Excel-baserad

Budgetar och prognoser designas med hjälp av Excel-baserade Report Designer, där du fritt kombinerar faktiska tal, budgettal och prognoser och skapar önskad detaljnivå.​

Online datainmatning

Budgetregistreringen erbjuder olika stödfunktioner, bland annat fördelningsnycklar, procentberäkningar, historiska tal och underspecifikationer, vilket bidrar till en smidig och effektiv budgetprocess.

Budgetdata i rapporter

När budgeten är klar kan du köra rapporter och hämta budgetuppgifter i dina rapporter. Så här kan du jämföra faktiska siffror från det finansiella systemet med budgeterade siffror.

Workflow

Workflow ger bättre kontroll och flyt i budgetprocessen genom att administratören styr slutanvändares åtkomst till budgetar och får besked om när budgetregistreringen är slutförd.

Integrationer

OneStop Reporting är fullt integrerade med marknadens ledande ERP-system så att du har åtkomst till alla data i systemet, inklusive användaranpassade tabeller och fält, via våra lösningar.

Vill du se det live?

Vi vill gärna ge dig en demonstration av OneStop Reportings produkter och visa hur vår lösning kan göra er rapporterings- och budgeteringsvardag enklare.

Boka demo

Hör av dig!

Vad säger vår kund?

«Vi tycker att lösningen är enkel och intuitiv, trots att budgeteringsprocessen är mycket komplicerad.»

Kristin Strand, Bunnpris/IK Lykke AS

30 dagar gratis

Du kan testa produkten själv, helt gratis i 30 dagar. Se själv hur OneStop Reporting är ett flexibelt verktyg för rapportering, budgetering och konsolidering.

OneStop Reporting