Lyckade kundcase

«Styrelsen och ledningen har fått en mycket bättre styrning på ekonomin och rapporteringen från varje avdelning är avsevärt förenklad. »

ERP-system: Visma Business

Regnskapshuset använder OSR Portal som ett online rapporteringsverktyg för sina kunder. Kunderna kan enkelt logga in via en webbläsare och få tillgång till sina rapporter i OSR Portal. Regnskapshuset kallar tjänsten för SNN Rapportering.Regnskapshuset använder OSR Report Designer för att skräddarsy kundrapporter och har satt samman paket med standardrapporter. Dessa körs av deras kunder och ger kunden totalt överblick av sin ekonomiska situation.

«OSR används nästan dagligen för att beräkna förväntat kassaflöde och har blivit gruppens centrala styrningsverktyg. »

ERP-system: MS Dynamics AX

Aqualine använder OSR för budgetering av kassaflöde och lösningen har snabbt blivit ett nyckelverktyg för företaget. Ett av skälen till att lösningen har blivit en framgång är användargränssnittet. När en rapport har definierats och upprättats är data tillgängliga på bara några sekunder. Under anbudsprocesser använder Aqualine OSR för att åskådliggöra effekterna/konsekvenserna av olika finansieringslösningar och använder dessa beräkningar i samtal med kunden.

«Baserat på insamlade data beräknar modellen en totalpoäng, som avgör platsen i Nilles totala rangordning. »

ERP-system: MS Dynamics AX

För Nille har vi utvecklat en säljrapporteringslösning som samlar in data från ERP-systemet Microsoft Dynamics NAV, tidregistreringssystemet Timegrip och Nilles egna Excel-baserade checklista. Data samlas in i ett informationslager, varifrån rapporterna körs. ERP- och tidregistreringsdata uppdateras automatiskt varje dag. Excel-data importeras varje gång en förändring sker.

«OSR-rapporter säkrar snabb tillgång till information och förbättrad ekonomisk förvaltning. »

ERP-system: MS Dynamics NAV

Kongsberg Satellite Services (KSAT) använder OneStop Reporting för traditionell rapportering, till exempel genom att installera ett rapportpaket för sin månatliga rapportering. KSAT använder MS Dynamics NAV som sitt ERP-system och har en egenutvecklad kontraktmodul i MS Dynamics NAV som även är viktig för deras rapportering och som OSR är integrerat med. KSAT har börjat använda OSR även för budgetering och för att skapa inkomstbudgetar på kontraktnivå.

«Vi tycker att lösningen är enkel och intuitiv, trots att budgeteringsprocessen är mycket komplicerad. »

ERP-system: MS Dynamics AX

Bunnpris har skapat en mycket komplicerad budgeteringslösning med OneStop Reporting. Budgeteringslösningen omfattar cirka 220 Bunnpris-butiker. Butiker som ägs av I.K.Lykke samt franchisebutiker behandlas annorlunda när de konsolideras i I.K.Lykke-koncernen. Budgetering sker på regional nivå i fyra regioner. De regionala cheferna arbetar med butikscheferna för att skapa budgetar på butiksnivå.

Contact OneStop Reporting

To adjust your text size, hold the CTRL-button (for Windows-users) or CMD-button (for Mac-users) while clicking the +-button to enlargen the website and its contents.