Rapportering - OneStop Reporting

Rapportering

OneStop Reportings rapporteringslösning ger dig en unik möjlighet att skräddarsy rapporterna du behöver och omedelbart få åtkomst till relevanta data. Med hjälp av olika stödfunktioner kan du utforska uppgifterna i detalj och enkelt dela rapporter med andra kollegor.

Allt du behöver är en webbläsare

OSR Portal

OSR Portal ger dig en unik möjlighet att hålla dig uppdaterad på viktig information – det enda du behöver är en webbläsare.

Fri design

Alla typer av rapporter och budgetar formateras i Report Designer. Produkten är fullt integrerad med underliggande ERP-system, och alla tabeller och fält tillgängliggörs på ett intuitivt och användarvänligt sätt.

Automatiserad distribution

Publisher förbättrar informationsflödet i organisationen genom enkel distribution av rapporter och rapportpaket. Produkten säkrar automatisk delning av rapporter till slutanvändare, baserat på förhandsdefinierade distributionslistor.

Konsernrapportering

OneStop Reporting aggregerar transaktioner från flera företag och låter dig utforma koncernrapporterna du behöver. Flera företag kan inkluderas i en och samma rapport, och du kan fritt välja layout och innehåll i rapporter.

Standardrapporter

Rapporteringsportalen och budgetformuläret levereras med en uppsättning standardrapporter och standardrapportpaket som görs med anslutning till moduler i ERP-systemet.

Skapa egna rapporter

Report Designer är integrerat med Microsoft Excel så att du har åtkomst till alla funktioner i Report Designer, i tillägg till alla Excelfunktioner. Den här kombinationen ger ett unikt, mångsidigt och solitt rapporteringsverktyg, där du skräddarsyr rapporter efter dina önskemål.

Våra integrationer

Våra produkter är fullt integrerade med marknadens ledande ERP-system så att du har åtkomst till alla data i systemet, inklusive användaranpassade tabeller och fält, via våra produkter.

Komma igång

Vi vill gärna ge dig en demonstration av OneStop Reportings produkter och visa hur vår lösning kan göra er rapporterings- och budgeteringsvardag enklare. Beställ en demo utan köpkrav och få samtidigt mer information om våra produkter och priser.

Contact OneStop Reporting

To adjust your text size, hold the CTRL-button (for Windows-users) or CMD-button (for Mac-users) while clicking the +-button to enlargen the website and its contents.