Analyse - OneStop Reporting

Analyse

Rapporteringsverktøyene fra OneStop Reporting gir uvurderlig innsikt i ditt forretningsområde gjennom skreddersydde rapporter og budsjetter. Målet er at denne innsikten gir et solid beslutningsgrunnlag, basert på veldokumenterte fakta.

En kraftig plattform for analyse

Rapporteringsverktøyene OneStop Reporting tilbyr gir deg en fullstendig rapporteringsløsning – ved å utforme et sett av rapporter i OSR Report Designer, som gir deg akkurat den informasjonen du behøver, kan du ved kun et tastetrykk i OSR Portal få dyptgående innsikt i ditt forretningsområde. Du kan kjøre rapporter når du vil på web, og kontinuerlig holde deg oppdatert på endringer i dine data. OSR Portal app gjør det også mulig å kjøre rapporter fra mobile enheter.

Budsjettprosessen forenkles gjennom «live»-registrering av budsjettall på web i OSR Portal, hvor data lagres direkte tilbake til ERP-systemet – det eksisterer ingen mellomlagring. Tilgangen til støttefunksjoner som blant annet fordelingsnøkler, prosentbaserte kalkuleringer og historiske tall bidrar til en effektiv budsjettinnlegging.

Ønsker du å dele informasjonen du får gjennom dine rapporter med andre kolleger, kan det enkelt settes opp distribusjonslister i OSR Publisher, som publiserer utvalgte rapporter og rapportpakker automatisk til gitte mottakere til gitte tider. Gjennom en slik involvering får ansatte regelmessig tilgang til oppdatert informasjon, og kan ta mer faktabaserte avgjørelser.

OSR Composer lar den enkelte ansatte lage ad-hoc analyser på svært kort tid i et avansert pivot-miljø. Dersom det er ønskelig å lagre uttrekket for senere bruk, eller eksportere uttrekket til for eksempel PDF, gjøres dette ved kun et tastetrykk.

Dashboard Designer

Med Dashboard Designer lager du visuelle dashboards på web for presentasjon av nøkkeltall, trender og utfordringer. Dashboards gir tilgang på «live» data fra ERP-systemet, og gjør det enkelt å overvåke endringer.

Analyse med OneStop Reporting

Rapporteringsportal

 I OSR Portal få dyptgående innsikt i ditt forretningsområde og kontinuerlig holde deg oppdatert på endringer i dine data.

Budsjettering

En webbasert budsjett- og prognosemodul med direkte tilbakeskriving til budsjettabellen.

Distribusjon

Et brukervennlig publiseringsverktøy for distribusjon av rapporter og rapportpakker.

Ad-hoc analyse

Produktet gir deg raskt innsikt i relevante data for å belyse et spesifikt problem.

Bestill demo

Vi vil gjerne gi deg en demonstrasjon av OneStop Reporting sine produkter, og vise hvordan vår løsning kan gjøre din rapporterings- og budsjetteringshverdag enklere. Bestill en uforpliktende demo, hvor du også får mer informasjon om våre produkter og priser.

Kontakt OneStop Reporting

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.