Budsjettering på web

Budsjettering

OneStop Reporting har tro på at en fleksibel budsjettprosess tilpasset din virksomhet, som lar deg budsjettere på en optimal måte. Den webbaserte budsjettløsningen OneStop Reporting gir full frihet til å designe budsjettmodellen slik du ønsker, og «live»-registrere budsjettdata på web.

Funksjonaliteter

Budsjettinnlegging på web

Underveis i registreringsarbeidet har du tilgang til støttefunksjoner som fordelingsnøkler, prosentbaserte kalkuleringer og historiske tall.

Workflow

Workflow gir administrator full kontroll over budsjettprosessen fra start til slutt. Gjennom en workflow-matrise styrer administrator sluttbrukeres tilgang til budsjettformularer og overvåker progresjon i budsjettinnleggingen.

Prognose

Prognoser basert på faktiske tall og opprinnelige budsjetter, som gir din bedrift et godt beslutningsgrunnlag.

Dra-og-slipp

Du designer budsjettformularer med dra-og-slipp-funksjonalitet som gjør det enkelt å lage selv de mest avanserte formularene i løpet av svært kort tid.

Standard budsjettpakke

Med OneStop Reporting sin budsjettmodul følger det med standard budsjettpakke. Pakken er klar til bruk, og inneholder ni ulike budsjetter, med tilhørende resultat- og balanserapporter. Budsjettpakken kan benyttes som den er, eller tilpasses ved behov.

Eksempler på budsjettformularer i pakken:

  • Budsjett for Inntekter og Vareforbruk
  • Budsjett for Lønn
  • Budsjett for Finansposter
  • Budsjett for Likviditetstransasksjoner
  • Budsjett for Investeringer
  • Prognose Balanseendringer
  • Budsjett for Driftkostnader
  • Likviditetsbudsjett
  • Budsjett for Balanseendringer

* Tilgengelige budsjettformularer kan variere avhengig av ERP-system.

Lag din egen budsjettmodell

Report Designer er integrert i Microsoft Excel, hvor du har tilgang til all Report Designer-funksjonalitet i tillegg til all Excel-funksjonalitet. Denne kombinasjonen gir et unikt, allsidig og solid rapporteringsverktøy, hvor du kan skreddersy dine budsjetter. Du kan bygge budsjettformularer basert på flere dimensjoner (prosjekt, underprosjekt, aktivitet), sammenlikne faktiske tall og budsjettall, benytte grafiske fremstillinger i kombinasjon med budsjettall etc. Det er et vell av muligheter – du bestemmer.

Våre integrasjoner

Våre produkter er sømløst integrert med markedets ledende Økonomisystemer, slik at du kan designe rapporter og budsjetter med direkte tilgang til alle data fra Økonomisystemet, inkludert brukertilpassede tabeller og felter.

Kom i gang i dag!

Vi vil gjerne gi deg en demonstrasjon av OneStop Reporting sine produkter, og vise hvordan vår løsning kan gjøre din rapporterings- og budsjetteringshverdag enklere. Bestill en uforpliktende demo, eller kontakt oss for mer informasjon om våre løsninger og priser.

Kontakt OneStop Reporting

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.