Budsjettering

OneStop Reporting har tro på at en fleksibel budsjettprosess tilpasset din virksomhet, lar deg budsjettere på en optimal måte. Den webbaserte budsjettløsningen OneStop Reporting tilbyr gir full frihet til å designe budsjettmodellen slik du ønsker, og «live»-registrere budsjettdata på web.

OSR Budgeting

OSR Budgeting gir muligheten til å lagre data tilbake til ERP-systemet. Tilbakelagringsregler defineres i budsjetter utformet i OSR Report Designer, og budsjettdata registreres på web i OSR Portal med direkte tilbakelagring til ERP-systemet.

Les mer om OSR Budgeting

OSR Report Designer

I OSR Report Designer utformes budsjetter basert på dine spesifikke behov. Produktet gir deg fleksibiliteten du behøver for å skape en optimal budsjettmodell gjennom blant annet tilgang til tilleggsfelter for økt detaljeringsgrad.

Les mer OSR Report Designer

OSR Portal

Med OSR Portal får du enkel tilgang til dine budsjetter på web – det eneste du trenger er en nettleser. Budsjettinnleggingen foregår «live» med direkte tilbakelagring til din budsjettabell.

Les mer om OSR Portal

Standard budsjettpakke

OSR Budsjettpakke følger med ved installasjon av OneStop Reporting sin budsjettmodul. Pakken er klar til bruk, og inneholder ni ulike budsjetter, med tilhørende resultat- og balanserapporter.

Budsjettpakken kan benyttes som den er, eller tilpasses ved behov. Det er også mulig å benytte deler av pakken dersom enkelte budsjetter ikke er relevante for deg.

Les mer

Kontakt oss

For mer informasjon om våre produkter og priser ta kontakt!

Ta kontakt

Kontakt OneStop Reporting

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.