Budsjettering på web

Budsjettering

OneStop Reporting har tro på at en fleksibel budsjettprosess tilpasset din virksomhet, lar deg budsjettere på en optimal måte. Den webbaserte budsjettløsningen OneStop Reporting tilbyr gir full frihet til å designe budsjettmodellen slik du ønsker, og «live»-registrere budsjettdata på web.

Web-basert budsjettregistrering


Budsjettformularer, med direkte tilbakelagring til ERP-systemet, utformes i produktet OSR Report Designer. Alle felter og tabeller fra systemet er her tilgjengelige, slik at du får skreddersy budsjetter.


Når budsjettformularer er ferdig utformet, lastes formularer opp på web i OSR Portal. Her registreres budsjettdata «live», med direkte tilbakelagring til ERP-systemet. Budsjettdata er dermed umiddelbart tilgjengelig fra systemets database.

Standard budsjettpakke

Standard budsjettpakke følger med ved installasjon av OneStop Reporting sin budsjettmodul. Pakken er klar til bruk, og inneholder ni ulike budsjetter, med tilhørende resultat- og balanserapporter. Budsjettpakken kan benyttes som den er, eller tilpasses ved behov.

Workflow

Workflow gir administrator full kontroll over budsjettprosessen fra start til slutt. Gjennom en workflow-matrise styrer administrator sluttbrukeres tilgang til budsjettformularer, overvåker progresjon i budsjettinnleggingen, samt får beskjed fra sluttbrukere når budsjetteringen er fullført.

Støttefunksjoner

Underveis i registreringsarbeidet har du tilgang til støttefunksjoner som fordelingsnøkler, prosentbaserte kalkuleringer og historiske tall. Det er også mulig å underspesifisere budsjettall, og dermed øke detaljeringsgraden på budsjettinnleggingen.

Lag din egen budsjettmodell

OSR Report Designer er integrert i Microsoft Excel, hvor du har tilgang til all OSR Report Designer-funksjonalitet i tillegg til all Excel-funksjonalitet. Denne kombinasjonen gir et unikt, allsidig og solid rapporteringsverktøy, hvor du kan skreddersy dine budsjetter. Du kan bygge budsjettformularer basert på flere dimensjoner (prosjekt, underprosjekt, aktivitet), sammenlikne faktiske tall og budsjettall, benytte grafiske fremstillinger i kombinasjon med budsjettall etc. Det er et vell av muligheter – du bestemmer.

All integrations

Våre integrasjoner

Våre produkter er sømløst integrert med markedets ledende ERP-systemer, slik at du har tilgang til alle data fra systemet, inkludert brukertilpassede tabeller og felter, fra våre produkter.

OSR Standard budsjettpakke

  • Budsjett for Inntekter og Vareforbruk
  • Budsjett for Lønn
  • Budsjett for Finansposter
  • Budsjett for Likviditetstransasksjoner
  • Budsjett for Investeringer
  • Prognose Balanseendringer
  • Budsjett for Driftkostnader
  • Likviditetsbudsjett
  • Budsjett for Balanseendringer

* Tilgengelige budsjettformularer kan variere avhengig av ERP-system.

PL report d365

Bestill gratis demo

Vi vil gjerne gi deg en demonstrasjon av OneStop Reporting sine produkter, og vise hvordan vår løsning kan gjøre din rapporterings- og budsjetteringshverdag enklere. Bestill en uforpliktende demo, hvor du også får mer informasjon om våre produkter og priser.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om våre produkter og hvordan OneStop Reporting kan bidra til økt effektivitet for ditt regnskapsbyrå?

Kontakt OneStop Reporting

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.