Kunder

«Vi opplever god service og veiledes til gode løsninger, i et system som alltid leverer.»

ERP-system: MS Dynamics AX

Asplan Viak har 800 konsulenter som bruker løsningen daglig til oppfølging av budsjett mot påløpte honorarer og utlegg i sine oppdrag. De bruker OSR-løsningene som et hovedverktøy for prosjektstyring, hvor de enkelt kan følge med på utviklingen i prosjektene.

Les hele kundehistorien her

«Coop Nordland er veldig fornøyd med OSR som rapportering- og budsjetteringsverktøy, og OSR Publisher-modulen sørger for en effektiv og rask distribusjon av våre rapporter og budsjetter. »

ERP-system: OSR DW

Coop Nordland bruker OSR Datavarehus for sine butikkdata som kontinuerlig oppdateres når data er oppdatert fra Coop sitt filområdet. Dermed kan selskapet sende ut daglige rapporter til sine avdelinger. Med OSR Report Designer har de skreddersydd blant annet svinn-, salg-, produkt- og kampanjerapporter.

Les hele kundehistorien her

Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge

«Styret og ledelsen har fått en mye bedre styring på økonomien og rapporteringene fra hver avdeling er forenklet.»

ERP-system: Visma Business

Regnskapshuset bruker OSR Portal som et online rapporteringsverktøy for sine kunder. Kundene kan enkelt logge seg på, kun med en nettleser, for tilgang til sine rapporter i OSR Portal som Regnskapshuset kaller SNN Rapportering. Regnskapshuset bruker OSR Report Designer for å skreddersy kunderapporter og har satt sammen pakker av standardrapporter. Disse kjøres av deres kunder og gir kunden totalt overblikk på den økonomiske situasjonen med ulike rapporter på periodisk resultat.

Les hele kundehistorien her

«Vi opplever løsningen som enkel og intuitivt, selv om det er en kompleks budsjettprosess.»

ERP-system: MS Dynamics AX

Bunnpris har laget en svært kompleks budsjettløsning med OneStop Reporting. Budsjetteringsløsningen hos Bunnpris omfatter ca. 220 Bunnpris-butikker. Filialer og franchise-butikker behandles ulikt ved konsolidering opp i I.K.Lykke-konsernet. Budsjettering skjer på regionsnivå i 4 regioner. Regionssjefene jobber sammen med hver enkelt av butikksjefene for å lage budsjett på butikknivå.

Les hele kundehistorien her

«OSR brukes nesten daglig til vurdering av forventet cash flow og har blitt et sentralt styringsverktøy for konsernet.»

ERP-system: MS Dynamics AX

Hos Aqualine brukes OSR blant annet til likviditetsbudsjettering, og løsningen har på kort tid blitt svært sentral for bedriften. En av grunnene til at dette har blitt en suksess, er brukergrensesnittet. Når rapporten først er definert og satt opp, er det bare snakk om sekunder før data er tilgjengelig. I anbudsprosesser bruker Aqualine OSR for å synliggjøre hva effekten/konsekvensen blir av ulike finansieringsløsninger og benytter disse beregningene i diskusjonen med kunden.

Les hele kundehistorien her

Kongsberg Satellite Services

«OSR-rapporter gir rask tilgang til informasjon og forbedret økonomistyring.»

ERP-system: MS Dynamics NAV

Kongsberg Satellite Services (KSAT) bruker OneStop Reporting til tradisjonell rapportering, blant annet til månedsrapportering som det er utarbeidet en rapportpakke for. KSAT har tatt i bruk OSR i budsjettsammenheng og budsjetterer inntekter ned på kontraktsnivå.

Les hele kundehistorien her

«Basert på innhentede data blir det regnet ut en poengsum som bestemmer plassering i Nilles totalrangering.»

ERP-system: MS Dynamics AX

For Nille har vi utviklet en salgsrapporteringsløsning som henter data fra ERP-systemet Microsoft Dynamics NAV, timeregistreringssystemet Timegrip og Nilles egetuviklede Excel-baserte sjekklister. Dataene samles i et datavarehus som det så kjøres rapporter fra. ERP- og timeregistreringsdataene oppdateres automatisk hver dag. Excel-dataene hentes inn hver gang det gjøres endringer.

Les hele kundehistorien her

Kontakt OneStop Reporting

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.