Ofte stilte spørsmål

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om våre løsninger

Rapportering

Vi har et rikt bibliotek med markedets mest brukte rapportmaler, blant annet: resultatrapporter, avdeling, prosjekt, salg,  konsern, balanse, åpne poster kunder/leverandør, KPI og dashboards. Se et utvalg av våre rapporter her. 

I vår budsjettpakke så får du et likviditetsbudsjett og likviditetsrapport (integrasjonsspesifikt). Utover det, har vi har mulighet til å lage tilpasset rapporter/budsjetter på likviditet som passer din bedrift.

Nei, du kan ikke hente tall fra flere ERP-systemer i samme rapport. Men du kan samle tall flere selskaper fra ett system i samme rapport.

Ja, du kan hente opp budsjettall i rapportene.

Ja, du kan rapportere på tall fra flere klienter/selskaper i samme rapport.

For de on-premise ERP-systemene er det 100% live. For de skybaserte ERP-systemene henter vi data i løpet av natten slik at du rapporterer på gårsdagens data, men det er også mulighet til å sette denne importen midt på dagen eller når du måtte ønske. 

Du kan eksportere rapporter og budsjettversjoner til statiske PDF- og Excel-filer

Budsjettering

Vi tilbyr 3 og 12 måneders rullerende prognose (integrasjonspesifikt). Hvis du ønsker andre former kan du bygge dette i vårt designverktøy.

Ja, dersom data finnes i økonomisystemet ditt så kan du hente inn fjorårets tall slik at det er enkelt å gjøre sammenligninger og beregninger basert på historikk. På denne måten får du en oversikt på hva faktiske kostnader/inntekter er når du starter budsjettering.

Generelt

Vi har automatisert innhenting av data fra skybaserte systemer, du bestemmer selv tidsintervallet for import. Tid for import baserer seg på mengde av data som skal overføres. Førstegangsimporten tar alltid litt lengre tid. Etter det så kan du velge å kun importere inn nye endringer. 

Dersom disse modulene/dimensjonene finnes og er tilgjengelig via ERP-systemets API (gjelder kun for sky-baserte systemer), så kan du få det inn i OneStop Reporting.

Ja, vi kan bygge rapporter basert på de ulike dimensjonene dere har i ERP-/økonomisystemet.

 I vårt designverktøy kan du bygge rapporter på det språket du ønsker, men standardrapportene våre er på norsk.

Nei, men kontakt oss! Vi vil gjerne vise deg hvordan du kan grupperapportering fungerer.

Vi har et eget presentasjonsverktøy for rapporter og grafer i OneStop Reporting.

Regnskapsbyrå

Vi har egne prismodeller for regnskapsbyråer, kontakt oss.

Vi har en etterskuddsvis prismodell for regnskapsbyråer, dette gjør det meget gunstig for regnskapsbyråer å viderefakturere sluttkunder. Kontakt oss så viser vi deg. 

Regnskapsbyrået bestemmer selv om de ønsker å gi kunder tilgang til å bygge rapporter selv, eller at byrået kun distribuerer rapportene til kundene – enten ved å dele rapporter i Rapporteringsmodulen slik at kunder kan kjøre rapporter selv, eller sende ferdigkjørte rapporter til kundens arkiv/e-post.

Prøv selv

Du kan teste ut produktet selv, helt gratis i 30 dager - ingen forpliktelse. Se selv hvordan OneStop Reporting er et fleksibelt verktøy for rapportering og budsjettering.

OneStop Reporting