OSR Report Designer for rapportering

OSR Report Designer er et fleksibelt rapporteringsverktøy, hvor du utformer egentilpassede rapporter for å imøtekomme dine spesifikke rapporteringsbehov.

Produktet er 100% integrert med underliggende ERP-system, og tilgjengeliggjør felter og tabeller på en enkelt forståelig og brukervennlig måte. Du velger selv hvilken informasjon du vil hente ut fra systemet, hvordan denne informasjonen skal presenteres, samt bestemmer oppbygning og layout i rapporter.

OSR Report Designer er integrert i Microsoft Excel, slik at du har tilgang til all OSR Report Designer-funksjonalitet i tillegg til all Excel-funksjonalitet. Denne kombinasjonen gir et unikt, allsidig og solid rapporteringsverktøy, hvor du kan skreddersy rapporter – kun fantasien setter grenser. Du kan bygge rapporter basert på flere dimensjoner (prosjekt, underprosjekt, aktivitet), lage egne drilldown-definisjoner, sammenlikne data fra ulike periodeintervaller, benytte grafiske fremstillinger i kombinasjon med tall etc.

Rapportdesign gjøres primært med dra-og-slipp-funksjonalitet, som gjør det enkelt å lage selv de mest avanserte rapporter i løpet av svært kort tid. Underveis i rapportbyggingen kan du kontrollere at rapporten henter de dataene du forventer fra systemet, fordi du hele tiden er «live»-tilkoblet systemets database.

Det er fullt mulig å lage konsernrapporter som inneholder konsoliderte data. Dermed kan du lage avanserte rapporter som tar hensyn til dine konserninterne transaksjoner og forretningslogikk. Du kan også lage rapporter som inkluderer flere selskaper uten at det foreligger noen konsernstruktur, dersom det er ønskelig å sammenstille data fra flere selskaper i en og samme rapport.

Når rapporter er ferdig utformet kan de lastes direkte opp på web, i OSR Portal. Sluttbrukere gis her tilgang til sine rapporter gjennom mappestrukturer, og kjører rapporter «live» med direkte tilgang til sanntidsdata fra ERP-systemet.

Kontakt OneStop Reporting

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.