Jeg ønsker overgang til Cloud

OneStop Reporting Cloud er en ny generasjon av våre produkter som er 100% skybasert. Overgang til skyløsning krever at OneStop Reporting installeres på nytt, og at ditt oppsett gjøres i ny løsning.

Hva du må ta forbehold om før du aktiverer OSR Cloud?

Vår prismodell er oppdatert fra årlig vedlikeholdsfakturering til abonnement.

 • Lisenser som inkluderes i denne overgangen faktureres forskuddsvis for 3 mnd av gangen.
 • Alle tilleggsbestillinger følger ny prisplan og faktureres forskuddsvis for 3 mnd av gangen.

Lisenser inkludert i overgangen vil være

 • Ordinære kunder: tilsvarende lisens dere har i dag.
 • Byråkunder: Ny løsning er tilpasset vår byråsatsning og lisensiert deretter. Pristilbud for overgang blir gitt på forespørsel.
 • Dersom  du ikke har portal i OneStop Reporting versjon 4, så kommer det en månedlig integrasjonsavgift. Se våre priser her.
 • Dersom dere ønsker konsolidering for flere selskaper, kan dere bestille konsolideringslisensen her.

OneStop Reporting Cloud er tilgjengelig for følgende ERP-systemer: Visma Business, Visma Global, Visma Administration, Visma Lønn, PP7, Mamut (u. bilagsvisning), MS Dynamics NAV (t.o.m. v. 2013), MD Dynamics-AX/-AX R2-R3, SAP Business One.

Kundetilpassede rapporter og budsjettformularer må konverteres til den nye løsningen. Siden OneStop Reporting versjon 5 er en ny løsning, så er ikke all konvertering støttet, og det kan dermed være behov for å tilpasse deres rapporter og budsjettformularer. Våre konsulenter kan bistå med dette. Her gjelder vanlige konsulentpriser og vi fakturerer for medgått tid. 

Vi har ikke lenger et grensesnitt for oppsett av konsern (MCL). OneStop Reporting setter opp konsernstruktur for deg.  Her gjelder vanlige konsulentpriser dersom man ikke velger å gå for installasjonspakken. (ref. punkt 8.)

Dere kan ikke lenger lage extensions selv, men OneStop Reporting er behjelpelige med både å lage nye, modifisere og/eller importere eksisterende extensions. Dette faktureres etter medgått tid.  

 • OneStop Reporting Cloud har ikke støtte for OSR Dashboard Designer.
 • OneStop Reporting Cloud har ikke støtte for OSR Composer.
 • Alt oppsett av brukere, datatilganger og rettigheter må settes opp på nytt
 • Alle rapporter og budsjettformularer må konverteres (ref. punkt 4.)
 • Rapporter og budsjettformular må kategoriseres og deles på nytt
 • Dersom man bruker MCL i v. 4.6, så må det settes opp konsernviews (ref. punkt 5.)
 • Alle publisherjobber må settes opp på nytt
 • Workflow må settes opp på nytt

OSR Cloud er et helt nytt produkt med masse ny funksjonalitet, men administreres på en annen måte enn v.4.6. Det vil si at en superbruker i OSR Cloud vil ha tilgang til å designe rapporter/budsjettformularer, administrere budsjettprosessen og sette opp publiseringsjobber – alt fra portalen. Bygging av budsjettformularer og administrering av budsjettprosessen forutsetter at du har lisens til budsjettmodulen i OneStop Reporting. En portalbruker vil kunne kjøre rapporter som brukeren har tilgang til, budsjettere via budsjettformularer som er tildelt brukeren, motta utsendinger fra Publisher, men vil ikke kunne sette opp budsjettprosesser og publiseringsjobber.

For priser og oversikt over brukere, klikk her.

Kom i gang!

 1. Fyll ut og send inn skjema nedenfor.
 2. Du får tilsendt informasjon om installasjon av OSR Cloud Agent og paringsnøkkel i egen epost. Paringsnøkkelen er nødvendig for å hente data fra ditt ERP-system.
 3. Se  installasjonsguide her. 
 4. Dersom du ønsker å overføre dine kundetilpassede rapporter og budsjetter fra gammel løsning, må disse lastes ned fra gammel løsning til din PC, for så å lastes opp i din nye portal.

Når OSR Cloud Agent er installert og klar til bruk:

 1. ​Legg til brukere og angi brukerroller og datatilgang.
 2. Last opp dine kundetilpassede rapporter og budsjetter. Disse må verifiseres og testes. Da ikke all konvertering er støttet, kan det være behov for visse tilpasninger  av rapporter og budsjetter i ny løsning. Dette kan du selv gjøre i Report Designer v. 5.x, eller kjøpe tjenesten av våre konsulenter. (ref.punkt 3. Konvertering av rapporter og budsjettformularer. )
 3. Alle standardrapporter fra OneStop Reporting er tilgjengelige direkte i din nye portal.
 4. Det er foretatt forbedringer i Workflow/Arbeidsflyt, og følgelig må Workflow/Arbeidsflyt for budsjettering settes opp på nytt. (ref. punkt 7. Oppsett)

Installasjonsassistanse

Vi er her for å hjelpe deg. Vi utfører gjerne installasjonen for deg. Pris: 1 650,- kr (NOK eks. mva) per medgått time.

Det inkluderer også oppsett av konsernview dersom dere har MCL-lisens fra før og import av eksisterende extension-fil. Denne extension-filen må sendes til support.osr@visma.com  i forkant av installasjon. Hvis dere ikke har tilgang til selve filen, så må vi få tilgang til OSR Repository. I tillegg, så tilbyr vi inntil to timer med onboarding-hjelp, hvor vi lærer dere oppsett av portal og brukertilgang. 

Dersom det ikke oppgis ønske om tilleggsoppsett (konsernoppsett, import av eksisterende extension-fil) ved bestilling, så påløper det konsulenthonorar for oppsett av dette på et senere tidspunkt.

Fyll ut skjemaet her for å komme i gang:

OneStop Reporting