Solver Global

Solver Global

Solver, Inc. er en internasjonal distribusjonspartner med hovedaktivitet i det Nord-Amerikanske markedet. Solver, Inc. har også de senere årene etablert franchise-takere i andre markeder som i dag distribuerer våre OneStop Reporting produkter.  Solver, Inc. fikk i 2010/2011 anledning til å sette sitt eget navn på våre produkter og har i dag en OEM-avtale for salg av OneStop Reporting produktene under navnet BI360. Solver, Inc. selger i dag OneStop Reporting produktene under navnet BI360 i bl.a. USA, Canada, Sverige, Irland, England, Australia, New Zealand, Sør-Afrika samt i en del Sør-Amerikanske land. Les mer om OneStop Reporting og Solver her.

Kontakt OneStop Reporting

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.