Priser

En komplett lösning för rapportering, budgetering och konsolidering som är anpassat för ditt verksamhet. Använd priskalkylatorn för att beräkna ditt månadspris för OneStop Reporting.

Funktionaliteter

Standardmallar

Tillgång till standardrapporter och budgetformulär .

Budgetering

Administrera budgetar och prognoser med verktyg för bättre översikt och kontroll.

Konsolidering

Konsolidera och kör koncernrapport över flera bolag.

Automatisk Distribution

Automatisk distribution av rapporter.

Multi-tenant

Upprätta och administrera flera portaler i samma lösning.

Kommentarer

Lägg till egna kommentarer före delning av rapporter.

Alla priser är SEK (svenska kronor) och exklusive moms.

  • 3 månaders bindningstid
  • Fakturering sker i förskott 3 månader åt gången.
  • Uppsägning måste ske 1 månad innan nästa faktureringsperiod

Våra integrationer

Våra produkter är fullt integrerade med marknadens ledande ERP-system så att du har åtkomst till alla data i systemet, inklusive användaranpassade tabeller och fält, via våra produkter.

Komma igång

Vi vill gärna ge dig en demonstration av OneStop Reportings produkter och visa hur vår lösning kan göra er rapporterings- och budgeteringsvardag enklare. Beställ en demo utan köpkrav och få samtidigt mer information om våra produkter och priser.

Contact OneStop Reporting

To adjust your text size, hold the CTRL-button (for Windows-users) or CMD-button (for Mac-users) while clicking the +-button to enlargen the website and its contents.