Rapportering med OSR Report Designer

I OSR Report Designer utformar du skräddarsydda rapporter med enkel dra-och-släpp-funktionalitet. Produkten är fullt integrerad med underliggande ERP-system och tillgängliggör fält och tabeller på ett användarvänligt sätt.

OSR Report Designer är integrerat med Microsoft Excel så att du har åtkomst till alla funktioner i OSR Report Designer, i tillägg till alla Excelfunktioner. Den här kombinationen ger ett unikt, mångsidigt och solitt rapporteringsverktyg, där du skräddarsyr rapporter efter dina önskemål. Du kan utforma rapporter baserat på flera dimensioner (projekt, underprojekt, aktivitet), skapa egna definitioner för vidaresökning, jämföra data från olika periodintervall, använda grafiska framställningar i kombination med tal osv.

Rapporter designas primärt med dra-och-släpp-funktionalitet, vilket gör det enkelt att skapa även de mest avancerade rapporterna på väldigt kort tid. Under utformningen av rapporter kan du kontrollera att rapporten hämtar förväntade data eftersom du hela tiden är ansluten i realtid till systemets databas.

Du kan också skapa koncernrapporter som innehåller konsoliderade data och bygga in din affärslogik, som tar hänsyn till koncerninterna transaktioner och elimineringar. I OSR Report Designer kan du även utforma rapporter som inkluderar flera företag utan att det föreligger någon koncernstruktur, om du vill sammanställa data från flera företag i en och samma rapport.

Färdiga rapporter laddas upp direkt på webben i OSR Portal. Slutanvändare ges här åtkomst till sina rapporter genom mappstrukturer och kan köra rapporter i realtid, med direkt åtkomst till aktuella data i ERP-systemet.

Contact OneStop Reporting

To adjust your text size, hold the CTRL-button (for Windows-users) or CMD-button (for Mac-users) while clicking the +-button to enlargen the website and its contents.