Rapporterings- og budsjetteringsløsninger

En tilpasset kundeløsning

Rapporter og budsjetter
som gir innsikt

Vi har kombinert det mest brukte rapporteringsverktøyet Excel med data fra ditt økonomisystem, slik at du får akkurat de rapportene og budsjettene du trenger!

Tilpass rapportene

Finner du ikke rapportene du trenger i økonomisystemet ditt? Med OneStop Reporting kan du skreddersy rapporter etter eget ønske, som gir deg bedre kontroll over nøkkeltall og informasjon som er viktige for din bedrift. 

Du lager og tilpasser rapporter i et kjent Excel-miljø. I tillegg har du alltid tilgang til data og tall fra økonomisystemet ditt. 

Vi reduserer manuelle oppgaver

Mange opplever rapportering som tidkrevende og gjentakende. De erfarer å måtte bruke mye tid på manuelt arbeid i Excel fordi tilgengelige standardrapporter ikke dekker deres behov, samt at det å holde oversikten over gjeldende versjon er krevende.

Med OneStop Reporting utrykker våre brukere at de får en mer effektiv rapportering- og budsjetteringsprosess. Kjøre og dele rapporter har blitt raskere og enklere.

Rapportering - et viktig styringsverktøy

Gode rapporter viser mye viktig informasjon og nøkkeltall om din bedrift. Ved å utnytte mulighetene med å skreddersy denne innsikten, har du selve nøkkelen til bedre økonomisk kontroll.

Med dynamiske rapporter og budsjetter, kan din bedrift hele
tiden være oppdatert på endringer. Dette gjør at du umiddelbart kan ta proaktive avgjørelser som styrer bedriften i riktig retning.

rapporter salgsdashboard

Hovedfunksjonene

Report Designer

Rediger og lag akkurat de rapportene og formularene du har behov for.

Budsjettering

Administrer budsjetter og prognoser med verktøy for bedre oversikt og kontroll.

Rapportmaler

Tilgang til unike rapporter og -budsjettformularer.

Automatisk distribusjon

Automatisk kjøring og distribusjon av enkeltrapporter og rapportpakker.

Kommentarer

Legg til egne kommentarer før deling av rapporter.

Konsolidering

Konsolider og kjør konsernrapporter på tvers av selskaper.

Se demo

Klikk på videoen under for å se en demonstrasjon av OneStop Reporting (8 min):

Priseksempler

Under har vi satt opp ulike priseksempler, slik at du kan få et bedre prisbilde for din bedrift.

1-5 brukere

1350,- / måned
 • 1 Superbruker, som kan lage rapporter
 • 2 x brukere, som kan administrere og publisere rapporter
 • 2 x brukere, som kan motta ferdigkjørte rapporter
 • 1 x tilgang til selskap og data

6-15 brukere

1850,- / måned
 • 1 Superbruker, som kan lage rapporter
 • 9 x brukere, som kan administrere og publisere rapporter
 • 10 x brukere, som kan motta ferdigkjørte rapporter
 • 1 x tilgang til selskap og data

15+ brukere

2450,- / måned
 • 1 Superbruker, som kan lage rapporter
 • 14 x brukere, som kan administrere og publisere rapporter
 • 10 x brukere, som kan motta ferdigkjørte rapporter
 • 1 x tilgang til selskap og data

Kan vi vise deg?

Vi viser deg gjerne hvordan OneStop Reporting kan møte dine behov innen rapportering og budsjettering.

Våre integrasjoner

OneStop Reporting er sømløst integrert med markedets ledende økonomisystemer.  Du kan designe rapporter og budsjetter med direkte tilgang til dine data, inkludert brukertilpassede tabeller og felter.

Kom i gang i dag!

Vi vil gjerne gi deg en demonstrasjon av OneStop Reporting sine produkter, og vise hvordan vår løsning kan gjøre din rapporterings- og budsjetteringshverdag enklere. Bestill en uforpliktende demo, eller kontakt oss for mer informasjon om våre løsninger og priser.

Kontakt OneStop Reporting

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.