En tilpasset kundeløsning

Rapporter og budsjetter som gir innsikt

Vi har kombinert det mest brukte rapporteringsverktøyet Excel med data fra ditt økonomisystem, slik at du får akkurat de rapportene og budsjettene du trenger!

Tilpass rapportene

Finner du ikke rapportene du trenger i økonomisystemet ditt? Med OneStop Reporting kan du skreddersy rapporter etter eget ønske, som gir deg bedre kontroll over nøkkeltall og informasjon som er viktige for din bedrift.

Du lager og tilpasser rapporter i et kjent Excel-miljø. I tillegg har du alltid tilgang til data og tall fra økonomisystemet ditt.

Vi reduserer manuelle oppgaver

Mange opplever rapportering som tidkrevende og gjentakende. De erfarer å måtte bruke mye tid på manuelt arbeid i Excel fordi tilgengelige standardrapporter ikke dekker deres behov, samt at det å holde oversikten over gjeldende versjon er krevende.

Med OneStop Reporting utrykker våre brukere at de får en mer effektiv rapportering- og budsjetteringsprosess. Kjøre og dele rapporter har blitt raskere og enklere.

Rapportering - et viktig styringsverktøy

Gode rapporter viser mye viktig informasjon og nøkkeltall om din bedrift. Ved å utnytte mulighetene med å skreddersy denne innsikten, har du selve nøkkelen til bedre økonomisk kontroll.

Med dynamiske rapporter og budsjetter, kan din bedrift hele
tiden være oppdatert på endringer. Dette gjør at du umiddelbart kan ta proaktive avgjørelser som styrer bedriften i riktig retning.

Hvorfor velge OneStop Reporting

Hovedfunksjoner

Rapportmaler

Tilgang til unike rapporter og -budsjettformularer.

Report Designer

Rediger og lag akkurat de rapportene og formularene du har behov for.

Budsjettering

Administrer budsjetter og prognoser med verktøy for bedre oversikt og kontroll.

Automatisk distribusjon​

Automatisk kjøring og distribusjon av enkeltrapporter og rapportpakker.

Dashboards

Med Dashboards kan alle få rask tilgang til bedriftens nøkkeltall. Dataene er presentert med visuelle grafer som gjør det svært enkelt å forstå informasjonen, og følge med på utviklingen i bedriften.

*Integrasjonspesifikt

Konsolidering

Konsolider og kjør konsernrapporter på tvers av selskaper.

Priseksempler

Under har vi satt opp ulike priseksempler,
slik at du kan få et bedre prisbilde for din bedrift.

1-5 brukere

1350,- / måned
 • 1 Superbruker, som kan lage rapporter
 • 2 x brukere, som kan administrere og publisere rapporter
 • 2 x brukere, som kan motta ferdigkjørte rapporter
 • 1 x tilgang til selskap og data

6-15 brukere

1850,- / måned
 • 1 Superbruker, som kan lage rapporter
 • 9 x brukere, som kan administrere og publisere rapporter
 • 10 x brukere, som kan motta ferdigkjørte rapporter
 • 1 x tilgang til selskap og data

15+ brukere

2450,- / måned
 • 1 Superbruker, som kan lage rapporter
 • 14 x brukere, som kan administrere og publisere rapporter
 • 10 x brukere, som kan motta ferdigkjørte rapporter
 • 1 x tilgang til selskap og data

Vil du se mer?

Dersom du ønsker en personlig gjennomgang med en av våre rådgivere. Book et uforpliktet møte her. 

Sigurd Myhre

- La oss vise deg

Våre kunder

Du er i godt selskap

Mer enn 50 000 klienter har valgt OneStop Reporting, for å forenkle og automatisere sine rapportering- og budsjetteringsprosesser.

Prøv gratis i 30 dager

Du kan teste ut produktet selv, helt gratis i 30 dager – ingen forpliktelse. Se selv hvordan OneStop Reporting er et fleksibelt verktøy for rapportering og budsjettering.
OneStop Reporting