Analyse

Rapporteringsverktøyene fra OneStop Reporting gir uvurderlig innsikt i ditt forretningsområde gjennom skreddersydde rapporter og budsjetter. Målet er at denne innsikten gir et solid beslutningsgrunnlag, basert på veldokumenterte fakta.

God innsikt kan styre bedriften din i riktig retning

Analysere

Forstå

Beslutte

Ad-hoc analyse

Med Report Desginer får du et avansert pivot-verktøy så intuitivt laget at alle i bedriften kan utforme egentilpassede uttrekk for å få innsikt i sitt forretningsområde – OneStop Reporting gir deg raskt innsikt i relevante data for å belyse et spesifikt problem.

Rapportering

Rapporteringsverktøyene OneStop Reporting tilbyr gir deg en fullstendig rapporteringsløsning – ved å utforme et sett av rapporter i  Report Designer, som gir deg akkurat den informasjonen du behøver.

Kun med få tastetrykk i OneStop Reporting portalen, kan du få dyptgående innsikt i ditt forretningsområde.

Du kan kjøre rapporter når du vil, og kontinuerlig holde deg oppdatert på endringer i dine data.

Budsjettering og prognose

I OneStop Reportings budsjettløsning kan du bygge, vedlikeholde, administrere og følge budsjettprosesser fra start til slutt. Du kan selv skreddersy din helt egen budsjett- og prognosemodell eller ta i bruk våre standard budsjettformularer.

Budsjettprosessen forenkles gjennom «live»-registrering av budsjettall på web i OneStop Reporting, hvor data lagres direkte tilbake til OSR budsjettabellen.

Publisering

Du kan kjøre og distribuere rapporter og rapportpakker til brukere eller en gruppe av brukere som tilhører en rolle i systemet.

Rapporter kan kjøres og distribueres på et forhåndsdefinert klokkeslett, eller du kan manuelt starte kjøring etter behov. Du kan legge til flere rapporter i en publiseringsjobb, angi parametre og sende til mottakere på epost. Publiseringene genererer en logg for alle kjøringer, slik at du kan ha oversikt over rapportkjøringene.

Kom i gang eller se mer

Vi vil gjerne gi deg en demonstrasjon av OneStop Reporting sine produkter, og vise hvordan vår løsning kan gjøre din rapporterings- og budsjetteringshverdag enklere. Bestill en uforpliktende demo, eller kontakt oss for mer informasjon om våre løsninger og priser.

Del gjerne:

Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on email

Hva sier kundene våre?

«Vi opplever god service og veiledes til gode løsninger, i et system som alltid leverer!»

Bransje: Konsulent

«Styret og ledelsen har fått en mye bedre styring på økonomien og rapporteringene fra hver avdeling er forenklet.»

Bransje: Regnskap

«Du kan gjøre endringer, uten å måtte være programmerer.»

Bransje: Regnskap

Kontakt OneStop Reporting

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.