Analyse

Rapporteringsverktøyene fra OneStop Reporting gir uvurderlig innsikt i ditt forretningsområde gjennom skreddersydde rapporter og budsjetter. Målet er at denne innsikten gir et solid beslutningsgrunnlag, basert på veldokumenterte fakta.

Analysere | Forstå | Beslutte

God innsikt kan styre bedriften din i riktig retning

Analyse

Med Report Designer kan du lage og utforme nøkkeltall og andre utregninger som er relevant for din analyse av din bedrift.

Videre er det mulig å drille seg ned på transaksjonsnivå og se bilag. I dette bildet er det også mulig å filtrere og sortere på data for å utføre analysearbeid – OneStop Reporting gir deg raskt innsikt i relevante data for å belyse et spesifikt problem.

Rapportering

Rapporteringsverktøyene OneStop Reporting tilbyr gir deg en fullstendig rapporteringsløsning – ved å utforme et sett av rapporter i Report Designer, som gir deg akkurat den informasjonen du behøver.

Kun med få tastetrykk i OneStop Reporting portalen, kan du få dyptgående innsikt i ditt forretningsområde.

Du kan kjøre rapporter når du vil, og kontinuerlig holde deg oppdatert på endringer i dine data.

*Integrasjonspesifikk

Budsjettering og prognose

I OneStop Reportings budsjettløsning kan du bygge, vedlikeholde, administrere og følge budsjettprosesser fra start til slutt. Du kan selv skreddersy din helt egen budsjett- og prognosemodell eller ta i bruk våre standard budsjettformularer.

Budsjettprosessen forenkles gjennom «live»-registrering av budsjettall på web i OneStop Reporting, hvor data lagres direkte tilbake til OSR budsjettabellen.

Publisering

Du kan kjøre og distribuere rapporter og rapportpakker til brukere eller en gruppe av brukere som tilhører en rolle i systemet.

Rapporter kan kjøres og distribueres på et forhåndsdefinert klokkeslett, eller du kan manuelt starte kjøring etter behov. Du kan legge til flere rapporter i en publiseringsjobb, angi parametre og sende til mottakere på epost. Publiseringene genererer en logg for alle kjøringer, slik at du kan ha oversikt over rapportkjøringene.

Våre kunder

Du er i godt selskap

Mer enn 50 000 klienter har valgt OneStop Reporting, for å forenkle og automatisere sine rapportering- og budsjetteringsprosesser.

Vil du se mer?

Dersom du ønsker en personlig gjennomgang med en av våre rådgivere. Book et uforpliktet møte her. 

Sigurd Myhre

- La oss vise deg!

Prøv gratis i 30 dager

Du kan teste ut produktet selv, helt gratis i 30 dager - ingen forpliktelse. Se selv hvordan OneStop Reporting er et fleksibelt verktøy for rapportering og budsjettering.

OneStop Reporting