Kundereferanser

REgnskapsbyrå | Rapportering

Regnskapsservice AS

«Vi kan tilpasse og skreddersy etter våre kunders ønsker og behov, og det er gøy å gå gjennom rapportene sammen. Nær og god kommunikasjon med kundene, er vårt viktigste mål og oppgave. Derfor valgte vi OneStop Reporting!»

Detaljhandel | Datavarehus | Budsjettering

«Vi er veldig fornøyde med OSR som rapportering- og budsjetteringsverktøy, og Publisher-modulen sørger for en effektiv og rask distribusjon av våre rapporter og budsjetter. Løsningen har blitt et sentralt styringsverktøy for selskapet.»

REgnskapsbyrå | Rapportering | Budsjettering

Jansson & Larsen Regnskap

«OneStop Reporting har vært med på å løse de fleste rapporteringsoppdragene fra våre kunder. Særlig innenfor prosjektrapportering i Stavanger, ser vi at utbygningsprosjekter og prosjektledere har falt veldig for OneStop Reporting.»

REgnskapsbyrå | Rapportering

Aktiv Regnskapsbyrå Tromsø

«OneStop Reporting har gjort en kjempe jobb med å lage likviditetsbudsjett til våre kunder som oppdateres mot vårt regnskapssystem 24SevenOffice. Likviditetsbudsjettet tar hensyn til alle inn- og utgående faktura, inn-og utgående mva, skyldig lønn og feriepenger. I tillegg kan man simulere med å legge inn lønn, økte inntekter, endring av kostnader osv.»

Rådgivning | Prosjektstyring | Budsjettering

Asplan Viak har 800 konsulenter som bruker løsningen daglig til oppfølging av budsjett mot påløpte honorarer og utlegg i sine oppdrag virksomhet.

«Vi opplever god service og veiledes til gode løsninger, i et system som alltid leverer.»

REgnskapsbyrå | Rapportering

Regnskapshuset bruker OneStop Reporting som et online rapporteringsverktøy for sine kunder. Kundene logger seg enkelt på med bruk av en nettleser for tilgang til sine rapporter i OneStop Reporting brandet som SNN Rapportering. 

«OneStop Reporting-løsningene gir oss mulighet for å selge gode rapporteringsløsninger til våre kunder.»

Detaljhandel | Budsjettering

Budsjetteringsløsningen hos Bunnpris omfatter ca. 220 Bunnpris-butikker. Filialer og franchisebutikker behandles ulikt ved konsolidering opp i I.K.Lykke-konsernet. 

«Vi opplever løsningen som enkel og intuitivt, selv om det er en kompleks budsjettprosess. Vi er også
veldig fornøyd med bistand og support hos OneStop Reporting.”

Fiskeoppdrett og -utstyr | Likviditetsbudsjett

«Kort oppsummert bruker vi OSR nesten daglig som grunnlag for å vurdere forventet cash flow, slik at
vi kan gjøre nødvendige prioriteringer – både kort- og langsiktige – ved behov. OSR har på kort tid blitt
et sentralt styringsverktøy som vi bruker både til controlling og navigasjon i konsernet. «

SatelLitanlegg | Rapportering | Budsjettering

Kongsberg Satellite Services (KSAT) bruker OneStop Reporting til tradisjonell rapportering, blant annet
til månedsrapportering som det er utarbeidet en rapportpakke for.

«OSR-rapporter gir rask tilgang til informasjon og forbedret økonomistyring.»

Gjør som våre kunder!

Du kan prøve OneStop Reporting gratis i 30 dager, og har full tilgang til alle moduler og funksjoner. Vil du vite mer om våre løsninger, kontakt oss.

Kontakt OneStop Reporting

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.