Rapporteringsvardagen

I det här avsnittet vill vi beskriva våra kunders rapporteringsuppgifter och hur OneStop Reporting bidrar till full kontroll i rapporteringsprocesserna.

Tabellen nedan visar de rapporteringsuppgifter som våra kunder har och hur OneStop Reporting förenklar dessa.

Rapporteringsuppgifter Funktioner i OSR Fördelar
Köra en enkel rapport för flera företag.

Välj rapportmall och kör rapporten för flera företag.

Tidsbesparande
Lägga till kommentarer i rapporter.

Välj Kommentar när du har kört rapporter och lägg till egna kommentarer.

Presentera information du vill att mottagaren ska se på ett strukturerat och överskådligt sätt.
Publicera rapporter.

Dela rapporter internt/externt baserat på användare och roller.

Skicka enkelt rapporter till olika mottagare.
Skapa egna rapporter.

Välj Redigera i rapporter och gör önskade ändringar.

Excel + OneStop Reporting = skapa just de rapporter du behöver.
Ge användarna åtkomst till rapporter.

Som administratör kan du enkelt skapa användare genom att lägga in deras e-postadresser.

Du har fullständig kontroll över vem du ger åtkomst till OneStop Reporting.
Hantera dataåtkomst.

Som administratör kan du bestämma vem som ska se vad.

Sörja för datasäkerhet.
Få meddelanden när en rapport delats med dig.

Aktivera Meddelanden och definiera hur du vill få meddelade när rapporter delas med dig.

Missa inte viktig information. Ett bra sätt att bli påmind om att rapporter delats med dig.
Ordna rapporter.

Använd Kategorier för att strukturera dina rapporter. Kategorier, med rapporter, kan delas med andra användare.

Hitta enkelt dina viktigaste rapporter och dela rapporter med andra användare.
Åtkomst till färdigkörda rapporter.

Arkiv-modulen ger åtkomst till alla dina körda rapporter. Rapporter sparas, som i en vanlig inkorg.

Åtkomst till rapporthistorik.
Publicera rapporter till olika mottagare i olika företag.

Ställ in automatiska publiceringsjobb, baserat på företag, avdelning, kund och period.

Automatisk delning av rapporter, sparar mycket tid.
Kontrollera att data har importerats innan du kör rapporterna.

I modulen Hämta data har du full kontroll över när data senast överfördes till OneStop Reporting och vilken typ av data som överfördes.

Du kan vara säker på att du kör rapporter som hämtar korrekta data.

*This table can only be viewed on desktop and tablets.

OneStop Reporting