Standardrapporter Light

Her finner du en oversikt over våre maler for standardrapporter som følger med i OneStop Reporting Light.

Rapportene kan brukes som de er med direkte tilkobling til Visma Business. Dersom du ønsker å tilpasse rapportene eller lage egne rapporter, så kan du bestille fullversjonen av OneStop Reporting og få full tilgang til alle funksjonaliteter.

Resultatrapporter

Dette er en rapportpakke bestående av to rapporter. I den første arkfanen sammenligner rapporten selskapets resultat i år mot i fjor, hittil i år mot hittil i fjor og budsjett. Den andre arkfanen viser resultat per måned hittil i år. Rapportene er bygget på kontomapping fra Kontoplanmodulen Parametere: Periode, Budsjett

Klikk for å forstørre

Resultatrapporter med ansvarsenhet

Dette er en rapportpakke bestående av to rapporter. I den første arkfanen sammenligner rapporten resultat i år mot i fjor, hittil i år mot hittil i fjor og budsjett for valgt(e) ansvarsenhet(er). Den andre arkfanen viser resultat per måned hittil i år for valgt(e) ansvarsenhet(er). 
Rapportene er bygget på kontomapping fra Kontoplanmodulen

Parametere: Periode, Kontogrupper, Ansvarsenhet 1 (R1), Ansvarsenhet 2 (R2)

Klikk for å forstørre

Resultatrapport - Kontoparametere

Dette er en rapportpakke bestående av to rapporter. I den første arkfanen sammenligner rapporten selskapets resultat i år mot i fjor, hittil i år mot hittil i fjor og budsjett. Den andre arkfanen viser resultat per måned hittil i år. Rapportene henter konti basert på kontorgrupper fra Visma Business. Parametere: Periode, Kontogrupper, Budsjett

Klikk for å forstørre

Balanserapport

Denne balanserapporten viser selskapets inngående balanse per 1/1, bevegelse hittil i år og utgående balanse hittil i år, og sammenligner dette med samme periode i fjor. Rapportene er bygget på kontomapping fra Kontoplanmodulen Parametere: Periode

Klikk for å forstørre

Balanserapport - Kontoparametere

Denne balanserapporten viser selskapets inngående balanse per 1/1, bevegelse hittil i år og utgående balanse hittil i år, og sammenligner dette med samme periode i fjor. Rapporten benytter filter på kontogrupper fra Visma Business. Parametere: Periode, Kontogrupper

Klikk for å forstørre

Bilagsjournal hovedbok

Denne rapporten viser bilag per konto for perioden du velger å kjøre rapporten for.

Parametere: Bilagsdato, Konto, Bilagsnr, Bokført beløp, Fakturanr.

Klikk for å forstørre

Kontoutskrift per Hovedbokskonto

Rapporten viser kontoutskrift per hovedbokskonto for valgt regnskapsperiode. Rapporten gir deg muligheten til velge ønsket periode og konto/kontoer.

Klikk for å forstørre

Aldersfordelt saldoliste kunder - Forfalt

Viser kunder nedover på rader, med tilhørende forfalte poster bortover på kolonner, i forhold til den datoen sluttbruker velger å kjøre rapporten for.

Rapporten gir deg altså muligheten til å se hvilke poster som var åpne på et gitt tidspunkt tilbake i tid.

Klikk for å forstørre

Aldersfordelt saldoliste leverandører - Forfalt

Viser leverandører nedover på rader, med tilhørende forfalte poster bortover på kolonner, i forhold til den datoen sluttbruker velger å kjøre rapporten for.

Rapporten gir deg altså muligheten til å se hvilke poster som var åpne på et gitt tidspunkt tilbake i tid.

Klikk for å forstørre

Aldersfordelt saldoliste kunder – Ikke forfalt

Viser kunder nedover på rader, med tilhørende ikke-forfalte poster bortover på kolonner, i forhold til den datoen sluttbruker velger å kjøre rapporten for.

Klikk for å forstørre

Aldersfordelt saldoliste leverandører – Ikke forfalt

Viser leverandører nedover på rader, med tilhørende ikke-forfalte poster bortover på kolonner, i forhold til den datoen sluttbruker velger å kjøre rapporten for.

Klikk for å forstørre

Åpne poster kunder

Viser åpne poster for kunde på tidspunktet du velger å kjøre rapporten på. Rapporten gir deg altså muligheten til å se hvilke poster som var åpne på et gitt tidspunkt tilbake i tid

Klikk for å forstørre

Åpne poster leverandører

Viser åpne poster for leverandør på tidspunktet du velger å kjøre rapporten på. Rapporten gir deg altså muligheten til å se hvilke poster som var åpne på et gitt tidspunkt tilbake i tid

Klikk for å forstørre

Kunde - kontoutdrag

Rapporten viser kontoutskrift per kunde for valgt regnskapsperiode. Rapporten gir deg muligheten til velge ønsket periode og kunde.

Klikk for å forstørre

Leverandør - kontoutdrag

Rapporten viser kontoutskrift per leverandør for valgt regnskapsperiode. Rapporten gir deg muligheten til velge ønsket periode og leverandør.

Klikk for å forstørre

1.4 Salgsrapport – prod. solgt pr kunde

Viser produkter solgt pr kunde hittil i år sammenliknet med hittil i fjor, både i omsetning og antall produkter solgt, samt avvik mellom periodene hittil i år og hittil i fjor.

Klikk for å forstørre

1.4.1 Salgsrapport – 25 største kunder

Viser i synkende rekkefølge de 25 største kundene til selskapet i det periodeintervallet sluttbruker velger å kjøre rapporten for. Dersom rapporten skal vise regnskapsperiodene januar til oktober 2017, skrives 201701:201710 inn (evt. velges fra listen) i periodeparameterboksen.

Klikk for å forstørre

1.5 Avdelingsrapport (valgfritt periodeintervall)

Viser hver avdeling sitt resultat, samt budsjett, i egne kolonner bortover i regnearket, med en total kolonne for alle avdelinger til slutt. 

Rapporten omfatter det periodeintervallet sluttbruker velger å kjøre for. Dersom rapporten skal vise regnskapsperiodene januar til oktober 2017, skrives 201701:201710 inn (evt. velges fra listen) i periodeparameterboksen. 

Klikk for å forstørre

1.6 Prosjektrapport

Lister prosjekter nedover på rader, med tilhørende driftsinntekter, varekostnader, dekningsbidrag, personalkostnader, øvrige kostnader og resultat bortover på kolonner. Rapporten omfatter det periodeintervallet sluttbruker velger å kjøre for, slik som rapport 1.5 Avdelingsrapport.

Klikk for å forstørre

1.6.2 Prosjektrapport (prosj. pr ark)

Viser hvert prosjekt sitt resultat i egen arkfane når rapporten er kjørt.
Hver arkfane viser en total kolonne for prosjektets resultat for alle perioder frem til dette årets begynnelse, med mulighet for å se resultat pr måned fra prosjektets begynnelse. 

I tillegg vises resultat pr måned hittil i år bortover på kolonner, med en total kolonne som viser resultatet for hele prosjektets levetid – dvs alle perioder frem til årets begynnelse addert med periodene hittil i år.

Klikk for å forstørre

1.7 Mitt Selskap

Viser selskapets resultat for perioden i år, perioden i fjor, hittil i år, hittil i fjor, samt årsprognose og årsbudsjett. I tillegg vises topp 10 kunder og produkter gjennom alle tider og hittil i år.

Klikk for å forstørre

Oppgradere til fullversjonen?

Her er noen av de mest verdifulle funksjonene i fullversjonen: 

  • Lag egne rapportpakker
  • Rediger og/lag egne rapportmaler
  • Interaktiv budsjetteringsprosess 
  • Dashboards
  • Konsolidering for konsernrapportering
Book en presentasjon av løsningen eller bestill den nye løsningen her.
OneStop Reporting