Standardrapporter

Her finner du en oversikt over våre maler for standardrapporter som følger med i OneStop Reporting.*

Rapportene kan brukes som de er, eller tilpasses ved behov.

1.0 KPI Dashboard

Sammenlikner fjorårets KPIer (nøkkeltall) for selskapet med årets KPIer. Viser også graf med salgsinntekter, ordinært resultat og totale kostnader for året, med budsjett for resterende perioder i året.

Klikk for å forstørre

1.1 Resultatrapport

Viser selskapets resultat for perioden i år, perioden i fjor, hittil i år og hittil i fjor.

Klikk for å forstørre

1.1.3 Resultatrapport pr år

Viser årlig resultatutvikling for selskapet, med mulighet for å se resultat pr kvartal hvert år.

Klikk for å forstørre

1.1.4 Resultatrapport for konsern

Viser hvert selskap sitt resultat bortover på kolonner, med en total sum for alle selskaper før elimineringer og etter elimineringer.
NB! Din forretningslogikk rundt konserninterne transaksjoner må bygges inn i rapporten for å få korrekte elimineringer.

Klikk for å forstørre

1.2 Årsprognose

Viser selskapets faktiske tall hittil i år, budsjettall for resterende perioder i år, årsprognosen, samt budsjettet for hele inneværende år.

Klikk for å forstørre

1.3 Balanse

Viser selskapets inngående balanse i år, én total kolonne for bevegelser hittil i år, samt utgående balanse.

Klikk for å forstørre

1.4 Salgsrapport – prod. solgt pr kunde

Viser produkter solgt pr kunde hittil i år sammenliknet med hittil i fjor, både i omsetning og antall produkter solgt, samt avvik mellom periodene hittil i år og hittil i fjor.

Klikk for å forstørre

1.4.1 Salgsrapport – 25 største kunder

Viser i synkende rekkefølge de 25 største kundene til selskapet i det periodeintervallet sluttbruker velger å kjøre rapporten for. Dersom rapporten skal vise regnskapsperiodene januar til oktober 2017, skrives 201701:201710 inn (evt. velges fra listen) i periodeparameterboksen.

Klikk for å forstørre

1.5 Avdelingsrapport (valgfritt periodeintervall)

Viser hver avdeling sitt resultat, samt budsjett, i egne kolonner bortover i regnearket, med en total kolonne for alle avdelinger til slutt. 

Rapporten omfatter det periodeintervallet sluttbruker velger å kjøre for. Dersom rapporten skal vise regnskapsperiodene januar til oktober 2017, skrives 201701:201710 inn (evt. velges fra listen) i periodeparameterboksen. 

Klikk for å forstørre

1.6 Prosjektrapport

Lister prosjekter nedover på rader, med tilhørende driftsinntekter, varekostnader, dekningsbidrag, personalkostnader, øvrige kostnader og resultat bortover på kolonner. Rapporten omfatter det periodeintervallet sluttbruker velger å kjøre for, slik som rapport 1.5 Avdelingsrapport.

Klikk for å forstørre

1.6.2 Prosjektrapport (prosj. pr ark)

Viser hvert prosjekt sitt resultat i egen arkfane når rapporten er kjørt.
Hver arkfane viser en total kolonne for prosjektets resultat for alle perioder frem til dette årets begynnelse, med mulighet for å se resultat pr måned fra prosjektets begynnelse. 

I tillegg vises resultat pr måned hittil i år bortover på kolonner, med en total kolonne som viser resultatet for hele prosjektets levetid – dvs alle perioder frem til årets begynnelse addert med periodene hittil i år.

Klikk for å forstørre

1.7 Mitt Selskap

Viser selskapets resultat for perioden i år, perioden i fjor, hittil i år, hittil i fjor, samt årsprognose og årsbudsjett. I tillegg vises topp 10 kunder og produkter gjennom alle tider og hittil i år.

Klikk for å forstørre

1.8 Aldersfordelt saldoliste kunder - Forfalt

Viser kunder nedover på rader, med tilhørende forfalte poster bortover på kolonner, i forhold til den datoen sluttbruker velger å kjøre rapporten for.

Klikk for å forstørre

1.9 Aldersfordelt saldoliste kunder – Ikke forfalt

Viser kunder nedover på rader, med tilhørende ikke-forfalte poster bortover på kolonner, i forhold til den datoen sluttbruker velger å kjøre rapporten for.

Klikk for å forstørre

2.0 Aldersfordelt saldoliste leverandører - Forfalt

Viser leverandører nedover på rader, med tilhørende forfalte poster bortover på kolonner, i forhold til den datoen sluttbruker velger å kjøre rapporten for.

Klikk for å forstørre

2.1 Aldersfordelt saldoliste leverandører – Ikke forfalt

Viser leverandører nedover på rader, med tilhørende ikke-forfalte poster bortover på kolonner, i forhold til den datoen sluttbruker velger å kjøre rapporten for.

Klikk for å forstørre

2.2 Åpne poster kunder

Viser åpne poster for kunder pr. dato rapporten er kjørt.

Klikk for å forstørre

2.3 Åpne poster leverandører

Viser åpne poster for leverandører pr. dato rapporten er kjørt.

Klikk for å forstørre

*Innholdet i rapportbiblioteket i OneStop Reporting varierer fra hvilket økonomisystem du bruker.

Lurer du på noe?

Vil du lære å lage egne rapporter i OneStop Reporting, eller ønsker å bestille skreddersydde rapporter fra vår konsulentavdeling?

OneStop Reporting