Del 1: Lag rapport «spillelister» som styrer bedriften i riktig retning.

Tips til forbedring av dine rapportering- og analysebehov.

Tenk deg hvor utfordrende det ville vært å lese en bok med kapitlene i feil rekkefølge? Mens det å lese en ordentlig organisert bok gir en mye bedre forståelse av emnet. Ved å opprette mapper eller «spillelister» i OneStop Reporting kan du organisere rapporter og dashboards til å bli et strukturert analyseverktøy.

Hvis du planlegger rekkefølgen og innholdet i denne analysen, kan den bidra til å spille en stor rolle i selskapets evne til å ta gode og lønnsomme beslutninger. Uten denne organiseringen blir det vanskelig for et selskap med hundrevis av rapporter, ofte fra ulike ERP-, CRM- og andre systemer med forskjellige innlogginger og brukergrensesnitt, å få en logisk rekkefølge på analysen. Ofte er løsningen en samling av de viktigste dataene i Excel eller PowerPoint-presentasjoner, som mangler muligheten til å kunne drille ned til detaljer som raskt kan gi svar på spørsmål. 

Ideelt sett burde brukere få tilgang til en enkel webportal som er tilgjengelig fra hvor som helst, med organiserte spillelister for ulike forretningsområder, og som starter med det store bildet, for så å tilby rapporter og oversikter fra spesifikke fokusområder for detaljert analyse.

Nedenfor er et eksempel på hvilke rapporter du kan ha og hvordan du kan organisere de i en «spilleliste», som kan hjelpe deg med å ta raskere og bedre beslutninger.

1. Avviksrapport

Denne rapporten presenterer raskt en forretningssak representert av nøkkeltallsindikatorer, ved å bare vise nøkkeltallsindikatorer hvor en gitt grense overskrides. OneStop Reporting kan da automatisk distribuere dette som en «varslingsrapport» slik at brukerne slipper å gjentatte ganger gå inn i systemet for å finne disse avvikene.

2. Nøkkeltallsrapport

Denne rapporten gir en strukturert liste over alle nøkkeltallene for et forretningsområdet. På denne måten kan man enkelt få oversikt over disse beregningene, og ha mulighet til å gå videre inn i enkelte nøkkeltall for dypere analyse. Det bør finnes muligheter for å legge inn kommentarer i denne nøkkeltallsrapporten, slik at brukeren kan legge inn notater og dermed gjøre det mulig for kollegaene å se disse når det er nødvendig.

Tips! Skriv ned hvilke nøkkeltall som er viktige for din bedrift, før du lager en nøkkelsrapport.

3. Dashboard for Nøkkeltall 1

Dette første dashboardet følger nøkkeltallsrapporten, og målet er å vise en grafisk analyse med komparativ og trendanalyse for den første nøkkeltallsindikatoren (Nøkkeltall 1) i nøkkeltallsrapporten.

arrow_curve_left

4. Regnskap eller driftsrapport for Nøkkeltall 1

Dette vil være den første detaljerte rapporten, og kan for eksempel være et regnskap eller en salgsrapport. Målet med rapporten er å gi tallanalyse for Nøkkeltall 1, med mulighet til å drille ned til de underliggende transaksjonene.

5. Dashboard for Nøkkeltall 2

Dette andre dashboardet følger Nøkkeltallsrapporten, og målet er å vise grafisk analyse med komparativ og trendanalyse for Nøkkeltall 2 i Nøkkeltallsrapporten.

arrow_curve_left

6. Regnskap eller driftsrapport for Nøkkeltall 2

Dette vil være den andre detaljerte rapporten, og kan for eksempel være et finansregnskap eller en salgsrapport. Denne rapporten skal gi en tallanalyse for Nøkkeltall 2 med mulighet til å drille ned til de underliggende transaksjonene.

7. Dashboard for Nøkkeltall 3 (også videre)

Dette tredje dashboardet følger Nøkkeltallsrapporten, og målet er å vise grafisk analyse med komparativ og trendanalyse for Nøkkeltall 3 i Nøkkeltallsrapporten (se ovenfor).

arrow_curve_left

8. Regnskap eller driftsrapport for Nøkkeltall 3 (og så videre)

Dette vil være den tredje detaljerte rapporten, og kan for eksempel være et finansregnskap eller en salgsrapport. Målet med rapporten er å gi en tallanalyse for Nøkkeltall 3, med mulighet til å drille ned til de underliggende transaksjonene.

Under er et eksempel på hvordan du kan organisere rapportene beskrevet ovenfor:

Selvfølgelig kan en bruker også bruke webportalen for andre ad hoc-analysebehov uten å benytte den foreslåtte strukturen ovenfor.

Hvis den forslåtte strukturen utnyttes fullt ut, kan dette brukes som et rapporterings- og analyseverktøy som kan automatisere arbeidsoppgaver og gi nyttig informasjon som muliggjør raske beslutninger. For eksempel, vil bruken av rapportspillelister kunne maksimere funksjonaliteten til å bli et sofistikert Business Intelligence-verktøy.

Spillelisten beskrevet over er et konkret eksempel på bruk av rapportspillelister. Forhåpentligvis kan dette eksemplet inspirere deg til hvordan din bedrift kan benytte seg av en lignende struktur.

Hvis du trenger hjelp, har OneStop Reporting et team av erfarne fagfolk som kan hjelpe deg i gang med å bygge den rette løsningen for din bedrift.

RELATERT

Hvordan kan rapportering bli et godt styringsverktøy for din bedrift?

Få en gratis demo av OneStop Reporting
Bestill en demo

Gode rapporter styrer bedriften i riktig retning!

Du kan teste ut produktet selv, helt gratis i 30 dager - ingen forpliktelse. Se selv hvordan OneStop Reporting er et fleksibelt verktøy for rapportering og budsjettering.

OneStop Reporting