Varför ska bokföringsbyråer investera i bra Business Intelligence-lösningar?

I den här artikeln vill vi lyfta fram varför bokföringsbyråer tjänar på att investera i en god Business Intellingence-lösning (BI).

Den digitala omvandlingen resulterar i att tjänster i allt större utsträckning förväntas erbjudas på digitala plattformar. Detta gäller även bokföringstjänster, som har blivit allt vanligare att beställa direkt på webben. Det finns många digitala marknadsplatser som kunder kan besöka för att hämta information om bokföringstjänster och snabbt jämföra byråer. Dessutom kräver kunderna idag ofta mer än ”bara siffror” – de vill ha avancerade råd baserat på sina ekonomiska data. Det är därför viktigt att ställa följande fråga: 

Kan vi erbjuda våra kunder en komplett digital BI-lösning?

Tid anses vanligtvis vara en av de mest värdefulla tillgångarna för revisorer. En bra BI-lösning minimerar manuella arbetsuppgifter så att du kan frigöra tid för att bli kundens bästa ekonomiska rådgivare. Med en bra BI-lösning bör du kunna presentera rapporter och nyckeltal till dina kunder när som helst, så att kunderna alltid har tillgång till uppdaterade data.

En online-lösning gör detta möjligt.

En flexibel BI-lösning som ger stora möjligheter att skapa kundanpassade rapporter är också viktigt för att möta kundernas behov. Anpassade rapporter ger dina kunder uppgifterna presenterade som de själva vill, vilket bidrar till bättre ekonomisk kontroll och beslutsfattande.

undanpassade rapporter hjälper också till att betona faktorer som är särskilt viktiga för kundens framgång. Ofta används mycket tid på dagliga operativa uppgifter som gör det lätt att glömma de överordnade målen. Med en personligt anpassad dashboard som visar uppdaterade nyckeltal kan kunden enkelt hitta till exempel utestående fordringar, resultat hittills i år i förhållande till budgeten, vilka kunder är mest lönsamma etc. På så sätt kan kunden hålla sig uppdaterad om viktiga framgångsfaktorer och snabbt påvisa trender.

Förväntningarna på revisorer tycks ha förändrats på senare tid. Att kunna erbjuda avancerade råd som ger kunden en solid grund för beslutsfattande verkar allt viktigare. Den ökade digitaliseringen innebär också att bokföringstjänsterna förväntas erbjudas på webben. En flexibel webblösning gör det enkelt för kunden att få tillgång till sina rapporter och hålla sig uppdaterad om trenderna. En bra BI-lösning gör det möjligt för bokföringsbyrån att möta dagens kundpreferenser och skapa mervärde för både kunden och byrån.

OneStop Reporting