Videor

Här kan du se korta demofilmer som visar hur enkelt det är att använda OneStop Reporting.

Complete insight

OneStop Reporting ger dig en lösning som uppfyller dina krav på rapportering, budgetering och dashboard/analys. Produktpaketet består av olika moduler som kan kombineras efter ditt företags behov. Vi erbjuder även relevanta tjänster som ser till att ditt företag får den allra bästa lösningen.

Bokföringsbyråer

OneStop Reporting är en äkta multitenant lösning för rapportering och budgetering. Lösningen har tagits fram för att stödja de typiska rapporteringsprocesserna för bokföringsbyråer.

OSR Portal

OSR Portal erbjuder en komplett, webbaserad lösning för rapportering, budgetering och analys. Du har enkel åtkomst till ditt rapportbibliotek, med den senaste uppdaterade informationen från ERP-systemet.

Automatiserad distribution

Publisher förbättrar informationsflödet i organisationen genom enkel distribution av rapporter och rapportpaket. Produkten säkrar automatisk delning av rapporter till slutanvändare, baserat på förhandsdefinierade distributionslistor.

Report Designer

  • Report Designer är integrerat med Microsoft Excel så att du har åtkomst till alla funktioner i OSR Report Designer, i tillägg till alla Excelfunktioner.
  • Fullt integrerad med underliggande ERP-system, vilket ger dig enkel åtkomst till alla tabeller och fält från systemet.
  • Rapporter kan innehålla data på tvärs av de olika modulerna i ERP-systemet, vilket gör det enkelt att definiera olika analysrapporter.

Workflow för Budgeting

Funktionen Workflow ger dig fullständig kontroll över hela budgetprocessen. Genom en arbetsflödesmatris hanterar du slutanvändarnas åtkomst till budgetformulär, övervakar förloppet för budgetdatainmatningen och får meddelanden från slutanvändaren när inmatningen är klar. Detta bäddar för en dynamisk och smidig budgetprocess.

Integrationer

OneStop Reporting är fullt integrerade med marknadens ledande ERP-system så att du har åtkomst till alla data i systemet, inklusive användaranpassade tabeller och fält, via våra produkter.

30 dagar gratis

Du kan testa produkten själv, helt gratis i 30 dagar. Se själv hur OneStop Reporting är ett flexibelt verktyg för rapportering, budgetering och konsolidering.

OneStop Reporting