Web-baserad planering och budgetering

Med OSR Portal får du enkelt åtkomst till dina budgetar på nätet – det enda du behöver är en webbläsare. Budgetregistreringen sker i realtid, med direkt lagring i din budgettabell.

Budgetar, utformade i OSR Report Designer, laddas upp i OSR Portal där själva budgetregistreringen sker i realtid. Under registreringsarbetet har du tillgång till stödfunktioner som fördelningsnycklar, procentbaserade kalkyler och historiska tal. Du kan också underspecificera budgettal och därmed öka detaljnivån på budgetregistreringen.

Workflow ger administratören full kontroll över budgetprocessen, från början till slut. Genom en arbetsflödesmatris styr administratören slutanvändares åtkomst till budgetformulär, övervakar hur budgetregistreringen fortskrider och får besked från slutanvändare när budgeteringen är slutförd. Detta lägger grunden för en dynamisk och smidig budgetprocess.

OSR Budgetpaket, som medföljer vid installation av OneStop Reportings budgetmodul, är färdigdesignad och klar att användas. Paketet laddas upp i OSR Portal och innehåller nio olika budgetar, två olika resultatrapporter och balansrapport. Det enda du behöver göra är att definiera vilka konton som ska ingå i de olika budgetformulären. Paketet är generiskt utformat på detta område så att du kan bygga in just din affärslogik. All bakomliggande logik har definierats, bland annat uträkning av semesterpengar, periodiseringar och bokföringar, likviditet och bokföringsposter.

I likhet med de andra OSR-produkterna är OSR Portal fullt integrerad med underliggande ERP-system. Det innebär att budgettal som skrivs in i OSR Portal lagras direkt i ERP-systemets databas och är omedelbart åtkomliga därifrån.

Contact OneStop Reporting

To adjust your text size, hold the CTRL-button (for Windows-users) or CMD-button (for Mac-users) while clicking the +-button to enlargen the website and its contents.