Webbasert planlegging og budsjettering

Med OSR Portal får du enkel tilgang til dine budsjetter på web – det eneste du trenger er en nettleser. Budsjettinnleggingen foregår «live» med direkte tilbakelagring til din budsjettabell.


Budsjetter, utformet i OSR Report Designer, lastes opp i OSR Portal hvor selve budsjettinnleggingen foregår «live». Underveis i registreringsarbeidet har du tilgang til støttefunksjoner som fordelingsnøkler, prosentbaserte kalkuleringer og historiske tall. Det er også mulig å underspesifisere budsjettall, og dermed øke detaljeringsgraden på budsjettinnleggingen.

Workflow gir administrator full kontroll over budsjettprosessen fra start til slutt. Gjennom en workflow-matrise styrer administrator sluttbrukeres tilgang til budsjettformularer, overvåker progresjon i budsjettinnleggingen, samt får beskjed fra sluttbrukere når budsjetteringen er fullført. Dette legger til rette for en dynamisk og smidig budsjettprosess.

OSR Budsjettpakke, som følger med ved installasjon av OneStop Reporting sin budsjettmodul, er ferdigdesignet og klar til bruk. Pakken lastes opp i OSR Portal, og inneholder ni ulike budsjetter, samt to ulike resultatrapporter og balanserapport. Det eneste du behøver å gjøre er å definere hvilke kontoer som skal inngå i de ulike budsjettformularene. Pakken er laget generisk på dette området, slik at du kan bygge inn akkurat din forretningslogikk. All bakenforliggende logikk, som blant annet utreging av feriepenger, periodiseringer og balanseføringer, utregning av likviditet og balanseposteringer er definert.

OSR Portal er, i likhet med de andre OSR-produktene, 100% integrert med underliggende ERP-system. Det innebærer at budsjettall som skrives inn i OSR Portal, lagres direkte tilbake til ERP-systemets database, og er umiddelbart tilgjengelig derfra.

Kontakt OneStop Reporting

For å justere tekststørrelsen, hold CTRL-knappen nede (for Windows-brukere) eller CMD-knappen (for Mac-brukere) mens du klikker pluss (+)-knappen for å forstørre nettsiden og innholdet.